Aanbiedingsbrief bij afschrift brief over vervoer in het kader van Wet langdurige zorg

Aanbiedingsbrief staatssecretaris Van Rijn (VWS) bij afschrift brief aan Koninklijk Nederlands Vervoer over vervoer in het kader van Wet langdurige zorg.

Download 'Aanbiedingsbrief bij afschrift brief over vervoer in het kader van Wet langdurige zorg'

PDF document | 1 pagina | 63 kB

Zie het origineel.

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-09-2016

Bijlagen

* Afschrift brief aan KNV over vervoer Wet langdurige Zorg

Afschrift brief aan KNV over vervoer en de Wet langdurige Zorg.

Brief | 16-09-2016

Zie ook

* Zorg in een zorginstelling

Verantwoordelijk

* Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport