Prinsjesdag 2016: weinig nieuws voor werkgevers


20-09-2016
Prinsjesdag 2016 biedt weinig nieuws voor werkgevers. Dat het qua concreet beleid en voorgenomen wetgeving waar werkgevers rekening mee moeten houden, rustig is gebleven, is geen verrassing in de aanloop naar algemene verkiezingen.

Pagina-inhoud

Het belangrijkste algemene nieuws uit de Miljoenennota is een koopkrachtverbetering voor vrijwel alle inkomensgroepen, aldus werkgeversvereniging AWVN.
AWVN is de belangrijkste arbeidsvoorwaardenadviseur van werkgevers en betrokken bij het merendeel van alle 900 Nederlandse cao's en arbeidsvoorwaardenregelingen.

Voor werkgevers interessant is dat het al eerder (vorig jaar) aangekondigde lage-inkomensvoordeel (inmiddels bekend als de LIV) door gaat. Vanaf 1 januari 2017 kunnen werkgevers daarmee een loonkostensubsidie krijgen voor werknemers die maximaal 120 procent van het wettelijk minimumloon
verdienen. Hiervoor is bijna 500 miljoen euro beschikbaar. Eerder dit jaar besloot het kabinet het LIV te verruimen en met een deel van dit geld werkgevers te compenseren voor de wijzigingen van het minimum jeugdloon (minimumjeugdloon vanaf de leeftijd van 21 jaar stapsgewijs afschaffen en
optrekken van jeugdlonen van 18- tot en met 20-jarigen).

Vanaf vandaag publiceert AWVN op deze website analyses en uitleg van het kabinetsbeleid.