Nederland bij Obama-top over vluchtelingen

Nieuwsbericht | 08-09-2016 | 13:22

Nederland zal op 20 september aanwezig zijn op de top in New York over de wereldwijde vluchtelingenproblematiek, een initiatief van de Amerikaanse president Obama. Dat kondigen de ministers Koenders van Buitenlandse Zaken en Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan in een brief die ze donderdag naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Nederland is onder het selecte aantal landen dat is uitgenodigd voor deze top, onder meer dankzij de wereldwijde positie als 10e humanitaire donor. De dag voor de VS-top, 19 september, is Nederland ook aanwezig op de VN-top over vluchtelingen en migratie in New York. Tijdens deze bijeenkomst, waarbij alle VN-lidstaten aanwezig zijn, zullen de lidstaten naar verwachting een politieke verklaring aannemen over betere internationale samenwerking bij de aanpak van vluchtelingen- en migratiestromen.

Wereldwijd zijn momenteel zo'n 65 miljoen mensen gedwongen op de vlucht of ontheemd, het hoogste aantal sinds de Tweede Wereldoorlog. Oorlog, geweld, vervolging, armoede, uitsluiting, schaarste en klimaatverandering zijn oorzaken van gedwongen ontheemding.

Het kabinet vindt dat de opvang van vluchtelingen niet alleen de verantwoordelijkheid zou moeten zijn van Europa of de buurlanden van conflicthaarden zoals Syrie, maar dat dit een mondiale verantwoordelijkheid is. Die verantwoordelijkheid moet eerlijker verdeeld worden. Er moet wereldwijd meer humanitaire hulp beschikbaar komen en er moeten meer hervestigingsplaatsen voor vluchtelingen beschikbaar worden gesteld, ook door landen die niet direct geraakt worden door de huidige vluchtelingen- en migratiestromen.

Nederland heeft zich in aanloop naar de top hard gemaakt voor een betere aanpak van de grondoorzaken van migratie, verbeterde opvang in de regio, bescherming van kwetsbare groepen als vrouwen en meisjes, en meer samenwerking om te komen tot effectieve humanitaire hulp aan vluchtelingen. Daarnaast moeten effectieve grensbewaking, goede registratie en identificatie van vluchtelingen en migranten en het bestrijden van mensensmokkel zorgen voor gereguleerde en veiligere migratie- en vluchtelingenstromen.