Bekeuringen voor verkeersovertredingen van brom- en snorfietsers


Bekeuringen voor verkeersovertredingen van brom- en snorfietsers

Laatste update:
21-09-2016 | 11:03

Woordvoering:
Zeeland-West-Brabant

Tilburg - In het kader van verkeersveiligheid en het bestrijden van overlast hield de politie op twee locaties bromfietscontroles. Dat gebeurde dinsdag 20 september 2016 op het Kalenbergpad en op het Kwekerijpad. De controles vonden plaats tussen 13.30 uur en 21.00 uur.

Op het Kalenbergpad werden 25 gemotoriseerde tweewielers gecontroleerd. Daarbij bekeurden de agenten voor de navolgende overtredingen:

11x Overschrijding maximum snelheid

1x Niet op de juiste plaats op de weg rijden

2x Rijden zonder rijbewijs

2x Handheld bellen tijdens het rijden

Op het Kwekerijpad werden 44 brom- en snorfietsen gecontroleerd en 30 processen-verbaal uitgeschreven:

17x Overschrijding maximum snelheid

1x Negeren stopteken

1x Niet op de juiste veilige wijze vervoeren van een passagier

3x Rijden zonder rijbewijs

5x Niet op de juiste plaats op de weg rijden

2x Handheld bellen tijdens het rijden

1x Niet tonen rijbewijs

Verkeersveiligheid

Met extra controles, het opleggen van een alternatieve werkstraf en leerstraf, in combinatie met goede voorlichting, wordt gestreefd naar een verkeersveiliger gedrag bij jeugdige bromfietsen. De politie wil daarmee het aantal bromfietsongevallen verminderen. Verder is het terugdringen van
overlast door bromfietsen een bijkomende doelstelling. De komende maanden blijft de politie het rijgedrag van jeugdige brommer- en scooterrijders controleren.