Integrale aanpak Bazaar voorkomt vervolging merkenfraude


21 september 2016 - Arrondissementsparket Noord-Holland

Bazaar neemt maatregelen tegen verkoop namaakartikelen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten het opsporingsonderzoek naar intellectuele eigendomsfraude tegen De Bazaar voorlopig niet verder op te pakken, omdat De Bazaar zelf laat zien maatregelen te treffen tegen de verkoop van namaakartikelen. Dat is een direct gevolg van de integrale
samenwerking tussen De Bazaar en de overheid.

Acht grote merken deden in juni 2014 gezamenlijk aangifte tegen De Bazaar vanwege vermeende medeplichtigheid aan de verkoop van namaakartikelen. Volgens de merkenrechthouders (van o.a. kleding, parfum en audio) faciliteert De Bazaar standhouders, die namaakartikelen verkopen. De politie deed
onderzoek naar het handelen van De Bazaar. De aangifte werd door het OM betrokken bij de bredere, integrale aanpak van veiligheidsproblematiek op de Bazaar.

Integrale aanpak

Binnen deze brede, integrale aanpak werken verschillende (overheids)partners als gemeente, OM, politie en Belastingdienst samen. In het project `Mooie markt, Schone markt' wordt ook nauw samengewerkt met De Bazaar, met als doel misstanden op te sporen en maatregelen te treffen om deze in de
toekomst te voorkomen. Het gaat daarbij onder andere om de verkoop van namaakartikelen. Door de intensieve samenwerking kunnen private, bestuurlijke, fiscale en strafrechtelijke interventiemogelijkheden beter worden benut. De Bazaar is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid
en treedt in toenemende mate op tegen misstanden die door overheidspartijen worden geconstateerd. Daarnaast controleert De Bazaar ook zelf op de verkoop van namaakartikelen. Zodra dit geconstateerd wordt, krijgt de standhouder een boete opgelegd, of wordt de huurovereenkomst door De Bazaar
beeindigd. Deze door De Bazaar genomen maatregelen hebben ertoe geleid dat het OM heeft besloten het opsporingsonderzoek voorlopig niet verder voort te zetten. De betrokkenheid van De Bazaar bij de aanpak van namaakartikelen dient vanzelfsprekend wel te worden voortgezet.

Namaak schadelijk

De verkoop van nagemaakte merkartikelen is bij wet verboden, vanwege inbreuk op intellectuele eigendommen. Bij controles op De Bazaar werden de afgelopen jaren grote hoeveelheden namaakartikelen aangetroffen. De verkoop van namaakartikelen betekent niet alleen schade voor de
merkenrechthouders, maar ook (illegale) winsten voor derden als handelaren. Het gebruik ervan kan bovendien schadelijk zijn voor de gezondheid: er is immers geen instantie die toezicht houdt op de (chemische) samenstelling van bijvoorbeeld nagemaakte parfums.

Deel dit op

*