Veel technische gebreken bij transportcontrole


Veel technische gebreken bij transportcontrole

Laatste update:
21-09-2016 | 13:16

Lelystad - De politie heeft dinsdag 20 september in samenwerking met andere instanties zoals de Rijksdienst voor het Wegverkeer een integrale transportcontrole gehouden (ITC) gehouden. Daarbij kwamen opvallend veel technische gebreken aan het licht.

De controle vond plaats op het terrein van Rijkswaterstaat aan de Pascallaan te Lelystad. Tussen 08.00uur en 15.00 uur leidden motorrijders van de politie 26 vrachtwagencombinaties van de Rijksweg A6 naar de controlelocatie. Deze werd door de diverse ketenpartners uitvoerig gecontroleerd op
vergunningen, documenten met betrekking tot de onderneming en de lading, de technische staat van de voertuigen. Ook de chauffeurs werden aan controle onderworpen. Sinds 16 september moeten zij een zogenoemde code 95 op hun rijbewijs hebben (een bewijs van vakbekwaamheid).

Technische mankementen

De controleurs stuitten op een opvallend groot aantal technische gebreken, waarbij een trekker met oplegger de kroon spande: bij deze combinatie werden 17 technische mankementen geteld, van kleine tot grote. Ook bleek de vergunning niet meer geldig.

Bekeuringen

In totaal werden zeventien bekeuringen uitgeschreven, voor slechte banden (5), niet volgens de regels vervoeren van asbest (2), overschrijding van maximale lengte, breedte of hoogte (4), vergunningen die niet in orde waren of ingetrokken (2), onvoldoende zekeren van de lading (4).
Waarschuwingen werden gegeven voor remmen, draaikrans, onderrij-beveiliging, defecte ABS, striping, niet gekeurde/verlopen tachograaf, scheur in chassis.

Ter plaatse verhelpen

Tijdens deze controle werden de chauffeurs of de onderneming in de gelegenheid gesteld gebreken ter plaatse te verhelpen. Positief was dat geen overtredingen van de rij- en rusttijden werden geconstateerd.