In hoger beroep celstraffen tot 31 maanden geeist voor arbeidsuitbui..


21 september 2016 - Ressortsparket

De advocaat-generaal (OM) in Amsterdam heeft in hoger beroep celstraffen van 31 maanden en 20 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf geeist tegen twee Amsterdammers van respectievelijk 54 en 48 jaar. In de visie van het OM hebben zij zich schuldig gemaakt aan uitbuiting van hun aan het
begin nog minderjarige neef (14 jaar) op de markt in Amsterdam gedurende een aantal jaren en het uit winstbejag behulpzaam zijn bij het verschaffen van verblijf in Nederland. Doordat arbeidsuitbuiting pas strafbaar is sinds 1 januari 2005 kon er niet worden vervolgd voor de uitbuiting van de
neef sinds de zomer van 1999 tot 1 januari 2005..

De in 2005 inmiddels volwassen neef werd door beide verdachten gedurende 2,5 respectievelijk een jaar te werk gesteld op de Dappermarkt in Amsterdam zonder daarvoor (fatsoenlijk) betaald te krijgen. Dit kon al die jaren voortduren door angst voor uitzetting bij aangever omdat hij wist dat hij
illegaal was en zelf niet over zijn paspoort beschikte.

Celstraffen zijn hier op zijn plaats, zo betoogde de advocaat-generaal. "Arbeidsuitbuiting is een ernstig strafbaar feit. Buitengewoon treurig te lezen hoe een kind zijn jeugd wordt afgenomen enkel en alleen uit winstbejag door familieleden. En nog treuriger te lezen dat de intussen volwassen
man door zijn familie, zelfs door zijn moeder, wordt verloochend en verstoten omdat hij zijn ooms belast. Bovendien hebben beide verdachten jarenlang het beleid dat tewerkstelling van illegalen tegen wil gaan, op uiterst brutale en schrijnende wijze doorkruist." Het verschil in strafeis is
gerelateerd aan de rol die de verdachten bij de strafbare feiten hebben gespeeld.

De rechtbank veroordeelde de verdachten tot 32 en 21 maanden onvoorwaardelijke celstraf. De verdachten stelden hoger beroep in.

Uitspraak (naar verwachting) over twee weken.

Deel dit op

*