Onderwijsveld unaniem: `Bezuinigingen in onderwijs moeten van tafel'


21-09-2016
Financien

Alleen door investeringen, in plaats van bezuinigingen, bevordert het ministerie van Onderwijs de gelijke kansen. In de begrotingsplannen voor het onderwijs draait het teveel om economisch rendement. De bezuinigingen moeten van tafel.

Die oproep doet de Stichting van het Onderwijs, een vertegenwoordiging van alle vakbonden en onderwijswerkgevers, vandaag in een e-mail aan Tweede Kamerleden. Ook de PO-Raad zit in deze stichting.

Gisteren presenteerde het kabinet zijn onderwijsbegroting. Vandaag en morgen zijn de Algemene Beschouwingen en kan de Tweede Kamer de plannen bijstellen. Volgens de stichting is dat hard nodig. `Het kabinet bezuinigt op onderwijs en dat is funest voor de toekomst van onze kinderen, jongeren en
de ontwikkeling van ons land. Goed onderwijs is van levensbelang', schrijft Paul Rosenmoeller, voorzitter van de stichting.

Rendement

De onderwijsbegroting draait, volgens de onderwijsorganisaties, te veel om economisch rendement, doelmatigheid en prestatieafspraken. `Elk kind en elke jongere heeft nu eenmaal zijn eigen onderwijscarriere. Bij de een verloopt die sneller dan bij de ander', schrijft Rosenmoeller. De
bezuinigingen moeten niet doorgaan, alleen dan kan je gelijke kansen realiseren voor alle leerlingen.

De PO-Raad reageerde dinsdag teleurgesteld op de onderwijsbegroting. De positieve boodschap die eruit naar voren kwam, bleek gestoeld op gegoochel met cijfers. Zo blijkt zogenoemd extra geld voor leraren al eerder te zijn toegezegd door de cao-partners. Gemeenten krijgen weliswaar 5 miljoen
euro erbij voor het wegwerken van onderwijsachterstanden, maar het budget hiervoor voor zowel gemeenten als onderwijs neemt al jaren met miljoenen euro's af. ,,Wie kansenongelijkheid echt wil wegwerken, moet ook daadwerkelijk investeren in het wegwerken van onderwijsachterstanden'', reageerde
Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad.

Laatst gewijzigd:
woensdag 21 september 2016

Bestanden bij dit nieuwsitem

* Lees de e-mail van de Stichting van het Onderwijs over de onderwijsbegroting 2017
Pdf220.45 KB