Officiele bekendmakingen 2016 week 38


21 september 2016 - week 38

* Vergunningaanvragen
* Overige
* Besluiten

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Groeneweg 29, Renkum
Voor: kappen esdoorn
Datum ontvangst: 15 augustus 2016

Locatie: Wilgenpas 15, Renkum
Voor: aanbrengen reclame uitingen t.b.v. boodschappen ophaalpunt (achterzijde winkel)
Datum ontvangst: 7 september 2016

Locatie: Dalweg 70, Doorwerth
Voor: kappen tweeling eik
Datum ontvangst: 26 augustus 2016

Locatie: Italiaanseweg 11, Doorwerth
Voor: kappen inlandse eik
Datum ontvangst: 23 augustus 2016

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van gemeente Renkum hebben besloten de beslistermijn van onderstaande aanvragen om een omgevingsvergunning te verlengen:

Locatie: J.J. Talsmalaan 14, Oosterbeek
Voor: bouwen uitbouw en realiseren uitweg
Datum ontvangst: 7 september 2016

Locatie: Parallelweg 56, Wolfheze
Voor: plaatsen dakkapel aan voorzijde woning
Datum ontvangst: 7 september 2016Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA), Eusebiusbuitensingel 53 in Arnhem.
De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is (postbus@odra.nl).
De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

APV/Bijzondere Wetten vergunningen/ontheffingen

Aangevraagd

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft in de week voor 16 september 2016 onderstaande aanvragen voor een vergunning of ontheffing ontvangen van:

Gemeente

* AV Climax, Horaloop, diverse wegen, 26 november 2016.

Oosterbeek

* Vogelvereniging De Spotvogel, Vogeltentoonstelling, Duivenlokaal P.V. de Koerier, van 3 t/m 5 november 2016.

Wolfheze

* St. Nicolaas intocht commissie Wolfheze, Sinterklaasintocht, diverse wegen, 19 november 2016.

Informatie

Naar aanleiding van deze aanvragen kunt u binnen zeven dagen na deze publicatie een reactie sturen. De aanvragen kunt u in deze periode inzien bij team Servicepunt, Vergunningen (tijdens openingstijden). U kunt ons ook bellen op (026) 33 48 111 of stuur een e-mail naar (info@renkum.nl).

Overige

Collecterooster oktober 2016

* 2 oktober t/m 8 oktober: Dierenbescherming
* 9 oktober t/m 15 oktober: Brandwonden Stichting
* 16 oktober t/m 22 oktober: Bartimeus Sonneheerdt

Besluiten

Omgevingsvergunningen

Verleend

Locatie: Graaf van Rechterenweg 1c, Oosterbeek
Voor: doorbreken dragende wand
Verzenddatum: 9 september 2016

Locatie: Woudstralaan 1, Oosterbeek
Voor: verhogen nok
Verzenddatum: 7 september 2016

Locatie: Groeneweg 29, Renkum
Voor: kappen esdoorn
Verzenddatum: 9 september 2016

Locatie: Italiaanseweg 11, Doorwerth
Voor: kappen inlandse eik
Verzenddatum: 9 september 2016

Locatie: Van der Molenallee 8, Doorwerth
Voor: bouwen tien woningen
Verzenddatum: 7 september 2016

Locatie: Mozartlaan 4 32, Doorwerth
Voor: groot onderhoud 56 appartementen
Verzenddatum: 7 september 2016

Locatie: Schubertplein 7 en 8, Doorwerth
Voor: verbouwen apotheek door plaatsen uitbouw en interne verbouwing
Verzenddatum: 7 september 2016

Geweigerd

Locatie: Dalweg 70, Doorwerth
Voor: kappen tweeling eik
Verzenddatum: 7 september


BezwaarHet besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na verzending van het besluit gedurende zes weken ter inzage bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA), Eusebiusbuitensingel 53 in Arnhem.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend
zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk
voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.

APV/Bijzondere Wetten vergunningen/ontheffingen

Verleend

Verzenddatum 15 september 2016

* BAM Rail, spoorwerkzaamheden Wolfheze-Ede, van 6 op 7 oktober 2016.

Bezwaar

De besluiten en bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na verzending van het besluit gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis in Oosterbeek.

Bent u het niet eens met een van de bovengenoemde besluiten? Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en
het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit derhalve de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.