Ploumen op Obama top: 'beloftes nakomen'

Nieuwsbericht | 21-09-2016 | 09:44

Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) heeft dinsdagavond op de migratietop in New York - die op initiatief van president Obama van de Verenigde Staten is gehouden - de landen opgeroepen om gemaakte afspraken na te komen. 'Zo zijn miljarden toegezegd voor noodhulp. Onlangs nog op de humanitaire top in Istanbul. Maar een nieuw VN onderzoek laat zien dat het daarna stil is gebleven. Beloftes moeten worden nagekomen', zo richtte de minister zich tot de aanwezige leiders.

Minister Ploumen was voor de Obama top uitgenodigd gezien de grote Nederlandse inzet en financiele bijdragen voor opvang van vluchtelingen in de regio. Ons land staat tiende op de internationale lijst van donoren, met dit jaar een budget van 755 miljoen euro. Ploumen: 'Daarvan gaat 445 miljoen naar directe noodhulp. De rest naar andere vormen van steun aan mensen uit Syrie die op de vlucht zijn en naar de dorpen en steden waar ze worden opgevangen. Waarbij we extra kijken naar programma's voor vrouwen en meisjes die extra kwetsbaar zijn.'

Syrie

De oorlog in Syrie beheerst deze week de vergaderingen van de VN in New York. Minister Ploumen minister wees er op dat zich ook elders humanitaire drama's voordoen die niet vergeten mogen worden. Met het oog daarop kondigde ze extra steun aan voor Palestijnse vluchtelingen die naar Libanon en Jordanie zijn uitgeweken. Daarbij gaat het om een bedrag van vier miljoen euro dat via de VN organisatie UNWRA wordt ingezet.

Tenslotte stond de minister stil bij de aanval op het konvooi onderweg naar Aleppo gisteren. 'Dit schandelijke bombardement op hulpverleners laat opnieuw een totaal gebrek aan respect zien voor het internationaal humanitair recht. Degenen die hiervoor verantwoordelijk zijn mogen niet ongestraft wegkomen', benadrukte de bewindsvrouw haar toespraak.