Meer aandacht nodig voor ondersteuning bij dementie

21 september 2016

Op woensdag 21 september 2016, Wereld Alzheimer Dag, lanceert Windesheim ProMemo: Expertisecentrum Dementie voor Professionals.

Met het expertisecentrum zet Windesheim in op meer aandacht voor ondersteuning bij dementie. `Het aantal mensen met dementie neemt de komende jaren toe. Omdat deze mensen in een steeds later stadium naar een zorginstelling kunnen, heeft dit veel impact op de maatschappij, op mantelzorgers en op het werk van de professionals in zorg en welzijn', zegt Marijke Span, kwartiermaker van ProMemo. Het expertisecentrum wil deze (toekomstige) professionals zodanig opleiden en nascholen dat ze mensen met dementie zoveel mogelijk kunnen ondersteunen om op hun eigen manier en op eigen kracht het leven te leiden zoals zij dat willen. `Oftewel: van zorgen voor naar zorgen dat', aldus Span.

Innovatie, onderzoek en scholing

Verhuizen naar een zorginstelling komt pas in een laat stadium van dementie in beeld. Voor mbo- en hbo-professionals werkzaam in de dementiepraktijk verandert er daardoor veel. Zowel in de wijk als in een instelling, krijgen zij te maken met mensen in een verder gevorderd stadium van dementie. `De professionals krijgen meer en meer verschillende verantwoordelijkheden en taken rond de persoon met dementie, mantelzorgers, maar ook burgers en dienstverleners', zegt Span. `Deze veranderingen brengen uitdagingen met zich mee, maar ook kansen om door innovatie, onderzoek en scholing de beroepspraktijk te versterken.' Binnen ProMemo komen deze verschillende werelden bij elkaar, onder andere in de vorm van innovatieleerwerkplaatsen. Onder begeleiding van onderzoekers en docenten onderzoeken studenten welke thema's bij professionals leven en faciliteren zij het eventuele onderzoeks- en veranderingsproces bij zorg- en welzijnsinstellingen.

Verbinding in de regio

Naast deze focus op (sociale en technologische) zorginnovaties, onderzoek en scholing van professionals, zet ProMemo ook in op het bij elkaar brengen van succesvolle initiatieven. `Er gebeurt in de regio Zwolle al ontzettend veel goeds voor mensen met dementie en hun mantelzorgers, maar het kan nog beter als we al die initiatieven met elkaar weten te verbinden', zegt Span. ProMemo werkt in dat kader samen met Deltion, Landstede en Viaa en heeft korte lijnen met regionale welzijns- en zorgorganisaties.