GNMF start petitie voor bescherming volksgezondheid bij veehouderijen

PERSBERICHT

Arnhem, 21 september 2016

GNMF start petitie voor bescherming volksgezondheid bij veehouderijen

De Gelderse Natuur en Milieufederatie is gestart met een petitie vóór het wetsvoorstel 'Dieraantallen en Volksgezondheid'. Met dit voorstel wil staatssecretaris Van Dam provincies de mogelijkheid geven om uitbreiding van veebedrijven te beperken indien de volksgezondheid in het geding is. De petitie is te vinden op www.gnmf.nl/petitie.

In juli publiceerde het RIVM een onderzoek, waaruit blijkt dat omwonenden van veehouderijen een verminderde longfunctie hebben. Wie in de buurt van pluimveebedrijven woont, heeft een vergrote kans op longontsteking. Ook kampen COPD-patiënten er met grotere complicaties.

Ingrijpen

"Wanneer de volksgezondheid in het geding is, moet de overheid kunnen ingrijpen", zegt GNMF-directeur Volkert Vintges. "Dat is echter nog niet het geval. In de Gelderse Vallei bijvoorbeeld zitten de gemeenten met de handen in het haar. Zij hebben te weinig juridische handvatten om maatregelen af te dwingen die de uitstoot van schadelijke stoffen moeten beperken. Op diverse plekken in de Vallei worden de maximale normen ruimschoots overschreden".

Wetsvoorstel Dieraantallen

Met de Wet 'Dieraantallen en Volksgezondheid' krijgen provincies de mogelijkheid om lokaal de veestapel te beteugelen. Zij kunnen dan de gezondheid van hun burgers waar nodig beschermen. Burgers kunnen met de petitie een tegengeluid laten horen voor de lobby van de provincies Gelderland en Limburg, die niets van het wetsvoorstel willen weten.

Medio november zal de petitie worden aangeboden aan de staatssecretaris. Het wetsvoorstel wordt volgens planning eind december naar de Tweede Kamer gestuurd.

Ook gemeenten

In het voorstel van Van Dam krijgen alleen provincies de mogelijkheid om veebedrijven te beteugelen. Maar ook voor (samenwerkende) gemeenten kan dit nuttig zijn. Daarom roept de petitie de staatssecretaris tevens op om ook gemeenten die mogelijkheid te bieden.