Eis: 100.000 euro boete tegen DBM Blending BV vanwege risicovolle op..


22 september 2016 - Functioneel Parket

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Breda een boete van 100.000 euro - waarvan 40.000 euro voorwaardelijk- geeist tegen het bedrijf DBM Blending BV uit Klundert vanwege de onvergunde opslag van gevaarlijke stoffen en een onveilige bedrijfscultuur tussen 2013 en 2015.
Tegen de directeur eiste de officier van justitie 20.000 euro boete en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand.

DBM Blending is een mengbedrijf voor de verfindustrie. Bij het bedrijf wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen en het is dus een zogenoemd `BRZO-bedrijf' ( Bedrijf met Risico's op Zware Ongevallen). Uit onderzoek door de Regionale Milieudienst (RMD) van de Provincie Noord-Brabant en door
opsporingsambtenaren van de Inspectie SZW blijkt dat tijdens drie verschillende controles in 2013 brandbare stoffen stonden opgeslagen op plaatsen die niet voor die opslag geschikt waren. Het veiligheidsbeheerssysteem van het bedrijf vertoonde in 2013 en 2014 gebreken. Zo waren de
blusinstallatie en de brandmelders niet in orde. Het OM verwijt het bedrijf en de directeur daarnaast dat ze niet alles hebben gedaan om een zwaar ongeval te voorkomen: In juli 2014 zouden gevaarlijke explosieve dampen vrij zijn gekomen bij het vullen van vaten met licht ontvlambare stoffen.
Er werden op die plek een afzuiginstallatie en weegschaal gebruikt die niet explosieveilig waren. "Een vonkje kan genoeg zijn om de boel te ontsteken" zei de officier op zitting: "Er was een explosieve situatie voor de daar aanwezige werknemers."

Het OM vindt het ernstige feiten: "Bij een bedrijf waar gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen mag je het niet op zijn beloop laten" zei de officier van justitie op zitting: "Vrijwel alle feiten lijken voort te komen uit een gebrekkige veiligheidscultuur in het bedrijf. Zowel de verbalisanten
als de toezichthouders omschrijven het bedrijf als zorgelijk en zeer reactief. Als op grond van overheidsoptreden iets moet, dan gebeurt het uiteindelijk wel, maar niet op eigen initiatief omdat men het belangrijk vindt. Van een BRZO bedrijf mag je een dergelijke proactieve houding echter wel
verwachten." Volgens de officier van justitie zijn de omgeving en werknemers van het bedrijf blootgesteld aan onaanvaardbare risico's: "Geluk is geen veiligheid en een ieder heeft er recht op om te wonen en te werken in een zo veilig mogelijke omgeving. Als je een bedrijf hebt waar gewerkt
wordt met gevaarlijke stoffen dan brengt dat een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Het bedrijf en de directeur hebben de verantwoordelijkheid niet genomen". Mede daarom vindt de officier van justitie een boete van 100.000 euro voor het bedrijf - waarvan 40.000 voorwaardelijk- en een
boete van 20.000 euro voor de directeur passend. Tegen de directeur eist ze een maand voorwaardelijke gevangenisstraf: "Opdat het niet weer gebeurt".

Deel dit op

*