Rekenkamer Hilversum start onderzoek naar vastgoedbeheer


Achtergrond

Gemeentelijk vastgoed vormt een belangrijke post op de balans van de gemeentebegroting. Met het onderhoud en beheer van het vastgoed zijn bovendien aanzienlijke kosten gemoeid. Daarnaast kan er sprake zijn van extra kosten door leegstand of verhuur tegen niet-marktconforme prijzen. Dat geldt
in het bijzonder voor maatschappelijk vastgoed, zoals sportvoorzieningen, scholen, en buurthuizen. De Rekenkamer Hilversum vraagt zich af welk beleid de gemeente Hilversum heeft voor het beheer van vastgoed, hoe dit beleid wordt uitgevoerd en hoe de gemeente stuurt op de kosten, opbrengsten en
risico's.

Doel en vraagstelling

Welke panden heeft de gemeente Hilversum in bezit? Wat zijn deze panden waard? Hoe worden deze panden beheerd? Wat is bekend over de kosten en opbrengsten van deze panden? Waarom heeft de gemeente deze panden eigenlijk in bezit? Voor wie en tegen welke afspraken stelt de gemeente deze panden
ter beschikking?

Met dit onderzoek wil de Rekenkamer Hilversum antwoord krijgen op bovenstaande vragen en bijdragen aan een verdere professionalisering van het vastgoedbeheer.

De rekenkamer verwacht de resultaten van het onderzoek in het eerste kwartaal van 2017 te kunnen publiceren.