Twee scholieren met drugs aangehouden


Twee scholieren met drugs aangehouden

Laatste update:
22-09-2016 | 15:39

Oud-Beijerland - De politie heeft bij controles op middelbare scholen in de Hoeksche Waard twee leerlingen aangehouden die (gebruikershoeveelheden) softdrugs bij zich hadden. De controles gebeurden op 21 en 22 september op vier scholen (vijf locaties). Alle leerlingen werden gecontroleerd met
de hulp van speciale speurhonden van de politie.

Politie-embleem Politie-embleem

De Hoeksche Waardse gemeenten, scholen, politie en maatschappelijke organisaties hebben de handen ineen geslagen om het drugsgebruik onder jongeren tussen 12 en 18 jaar in de Hoeksche Waard terug te dringen. Want dat er jongeren zijn die drugs gebruiken en soms verhandelen is helaas een feit!
Dit geeft reden tot zorg bij iedereen die direct dan wel indirect met jongeren te maken heeft. Drugs en jeugd is een onacceptabele combinatie waar hard tegen opgetreden wordt, vooral ook vanwege de ernstige gezondheidsrisico's. Het in bezit hebben van drugs of dit verhandelen is strafbaar.
Vandaar dat genoemde partijen gezamenlijk de strijd aanbinden om het drugsgebruik terug te dringen.

Aanleiding

Aanleiding voor de zorg zijn meerdere ernstige incidenten die zich sinds eind 2015 hebben voorgedaan. Hieruit blijkt helaas dat er minderjarigen zijn die drugs gebruiken en soms ook verhandelen. Er zijn voorbeelden bekend van 12-13 jarigen die in zeer kritieke toestand in het ziekenhuis
terecht zijn gekomen door (hard)drugsgebruik.

Onderzoek

Vandaar dat de politie eind 2015 een onderzoek is gestart. Dit onderzoek leverde zo'n 65 jongeren tussen 12-18 jaar op die drugs gebruikten, kochten of verhandelden. Vrijwel alle jongeren gaan naar scholen in de Hoeksche Waard.

School

Uit dit onderzoek komt ook naar voren dat het verhandelen van drugs ook plaatsvindt in en om de scholen en dat het relatief eenvoudig en goedkoop (enkele euro's per pilletje) is om de verdovende middelen in handen te krijgen. De afgelopen maanden voerde de politie daarom controles uit in de
omgeving van de scholen en waren agenten zichtbaar en onherkenbaar aanwezig.

Voorlichting

Vanwege de ernst van deze problematiek ontvingen alle ouders/verzorgers van leerlingen in het voortgezet onderwijs voor de zomervakantie een e-mail en digitale folders met informatie, tips en veel gestelde vragen en antwoorden over drugsgebruik. Aan bod kwamen en daarin onder meer de risico's
en gevaren van drugsgebruik, consequenties die verbonden zijn aan het gebruik en/of verhandelen op of nabij school en het herkennen en signaleren van gebruik. Na de zomervakantie kreeg de actie een vervolg met onder andere deze repressieve politiecontrole. De gezamenlijke aanpak loopt door tot
2018. Betrokkenen met hulpvragen kunnen bij plaatselijke instanties als Youz en het jeugdteam van de gemeenten terecht. Op donderdagavond 22 september vanaf 19:00 uur is het ook mogelijk om op: www.vraaghetdepolitie.nl, rechtstreeks met de politie te chatten over dit onderwerp.