Subsidie voor agrarisch erfgoed


Subsidie voor agrarisch erfgoed

22 september 2016
Een steuntje in de rug van eigenaren om historische boerenerven voor de toekomst te behouden. Dat is de insteek van een nieuwe subsidieregeling voor agrarisch erfgoed in Overijssel. Vier boerderijenstichtingen in de provincie hebben op initiatief van de IJsselacademie daarvoor de handen
ineengeslagen.

Duizenden historische boerderijen en bijzondere bijgebouwen sieren het Overijsselse landschap. Door verlies van de agrarische functie verdwijnt dit erfgoed in ras tempo. Stichting IJsselhoeven, Sallands erfgoed, Twentse erven en Maarkels Landschap maken zich hard voor behoud en herbestemming
van deze gebouwen.

Met steun van de IJsselacademie en Monumentenwacht hebben de boerderijenstichtingen een subsidieregeling opgezet onder de titel Beleef het boerenerf(goed)! Karakteristieke bijgebouwen als kapschuren, aardappelkelders en hooibergen genieten hierbij de voorkeur. Boerderijeigenaren kunnen tot
maximaal 40 procent van hun restauratiekosten vergoed krijgen. De aanmeldingstermijn loopt tot 15 november.

De subsidieregeling is gekoppeld aan een promotietour die de IJsselacademie gaat maken voor het boek en de digitale resultaten van het project Boeren in Overijssel. Op vijftien locaties in de provincie verzorgen projectmedewerkers multimediale avondprogramma's, ondersteund door live-muziek van
de band Muppetstuff. Waar mogelijk vallen de restauratieopgaven en het locatieprogramma samen. Het initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel.

Meer informatie op www.ijsselacademie.nl