Nederland en Italie: gezamenlijke inzet in Veiligheidsraad

Nieuwsbericht | 22-09-2016 | 01:37

Het Koninkrijk der Nederlanden en Italie zetten tijdens hun lidmaatschap van de VN-Veiligheidsraad in elk geval in op conflictpreventie, vredeshandhaving, bescherming van de burgerbevolking bij conflicten, de rechtsstaat en aandacht voor de effecten van klimaatverandering op vrede en veiligheid. Die prioriteiten staan centraal in de twee jaar waarin Italie en het Koninkrijk elkaar afwisselen in het belangrijkste orgaan voor internationale vrede en veiligheid.

Het Koninkrijk der Nederlanden en Italie hebben het lidmaatschap van de Veiligheidsraad opgesplitst in twee termijnen van elk een jaar: Italie in 2017 en het Koninkrijk in 2018. Ze zullen gedurende en voorafgaande aan die periode zoveel mogelijk samenwerken met elkaar en andere Europese leden van de raad.

Minister Koenders van Buitenlandse Zaken en zijn Italiaanse ambtgenoot Gentiloni ondertekenden woensdagavond in New York een verklaring over samenwerking. Ook tijdens en rondom de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties organiseren Nederland en Italie deze week al samen enkele bijeenkomsten.

Minister Koenders: `Ik zie uit naar de samenwerking met onze Italiaanse vrienden. Het is belangrijk dat we onze slagkracht vergroten door gezamenlijk invulling te geven aan het lidmaatschap. Dat gaan we concreet en gericht doen. Er liggen genoeg uitdagingen die onze aandacht zullen vragen, zoals op het terrein van vredesmissies, veiligheid en migratie'

Zo zullen Nederland en Italie medewerkers uitwisselen. Er wordt gewerkt aan het over en weer detacheren van mensen, bijvoorbeeld op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Rome en Den Haag. Ook zullen de landen informatie delen en gezamenlijk evenementen en andere bijeenkomsten organiseren.