Gezocht: slimste oplossing voor A58 Breda-Tilburg | Rijkswaterstaat

Gezocht: slimste oplossing voor A58 Breda-Tilburg

Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 23 september 2016- Laatste update: 23 september 2016 12:22 uur

De gemeenten Breda en Tilburg en Rijkswaterstaat zijn op zoek naar de slimste oplossing voor de A58 tussen Breda en Tilburg. Zij roepen ondernemende marktpartijen op met hun beste ideeen te komen om zo bij te dragen aan de bereikbaarheid van de regio.

Het traject maakt onderdeel uit van de Europese ITS-corridor. Ideeen om de doorstroming te verbeteren moeten voor 27 oktober zijn aangeleverd. Uitvoerbare ideeen worden beloond met EUR 15.000 om uitgewerkt te worden tot een essay.

Het knelpunt op het traject A58 tussen knooppunt Sint-Annabosch (bij Breda) en de afslag Tilburg West zal de komende jaren steeds vaker voor problemen zorgen. Tussen Tilburg en Breda worden geen wegverbredingen toegepast terwijl het verkeer door wegverbredingen op aangrenzende trajecten met circa 5% toeneemt. Het afstrepen van een rijstrook bij Tilburg veroorzaakt extra file in de spitsen. Ook staat het traject bekend om de grote hoeveelheid vrachtwagens die vaak in colonne rijden waardoor in- en uitvoegen bemoeilijkt wordt. Er zijn dus slimme en vernieuwende oplossingen nodig. Deze oplossingen passen binnen het gezamenlijke mobiliteitsprogramma van marktpartijen en overheid in Zuid-Nederland: SmartwayZ.NL. Het traject A58 Breda - Tilburg is 1 van de 8 deelopgaven van SmartwayZ.NL. Doel van SmartwayZ.NL is de bereikbaar van de regio te verbeteren.

Totaaloplossing

Door een partnership aan te gaan met ondernemende marktpartijen komen er oplossingen die weggebruikers zullen aanspreken omdat ze goed in elkaar steken en waarvoor publieke partijen hun nek uit willen steken om ze in co-creatie te realiseren. Er wordt gezocht naar oplossingen die ook op de langere termijn effectief zijn en waarin private partijen mede investeren omdat ze kansen op een sluitende business case zien. Bij voorkeur wordt 1 totaaloplossing voor het traject tussen Breda (knooppunt St. Annabosch) en Tilburg (West) aangeboden, maar de oplossing kan ook bestaan uit een combinatie van deeloplossingen.

Elke partij die een goede oplossing heeft om de bereikbaarheid op de A58 te verbeteren, deze weg slim aan te pakken en bereid is dat in een partnership met de overheden te doen, wordt van harte uitgenodigd zijn of haar idee in te dienen. Ook consortia van partijen kunnen indienen. Oplossingen kunnen vanuit verschillende invalshoeken worden aangedragen zoals bouwbedrijven, ingenieurs, OV-gerelateerde bedrijven, serviceproviders, kennisinstellingen, adviesbureaus, verkeerskundigen, RO-deskundigen, et cetera. Ook buitenlandse partijen zijn welkom.

Meer informatie

Meer informatie vindt u in de flyer Slimste oplossing A58 Breda-Tilburg (PDF, 1,77 MB) en de website van SmartwayZ.NL.