Illegale buitenpost Amona: `ontruiming of legalisatie'

in Israel / by Mike Durand / on 23/09/2016 at 15:48 / Tags: Knesset, nederzettingen, Westbank

Het Israelische hooggerechtshof bepaalde twee jaar geleden dat de joodse buitenpost Amona op de Westbank, voor het einde van 2016, moet worden ontruimd en gesloopt. Die beslissing kwam na jarenlang juridisch getouwtrek. Amona is de grootste Israelische buitenpost maar deze wordt door de Israelische regering niet erkend of gesteund. Nu lijkt er een nieuw hoofdstuk aan de Amona-affaire te worden toegevoegd omdat 25 Knesset-leden, allen uit de Likoed, een verklaring hebben afgegeven waarin zij aangeven dat Amona gelegaliseerd dient te worden, middels de zogenoemde 'formalisering wet".

De oproep door de Israelische parlementariers voor legalisatie van Amona lijkt overigens geen bijval te krijgen. Critici zijn van mening dat legalisatie van Amona zal leiden tot het eroderen van de Israelische rechtstaat en eveneens tot veel internationale kritiek leiden. Enkele hooggeplaatste Likoed-leden noemen het zelfs een ondermijning van de uitspraak van het Hooggerechtshof mocht de roep om legalisatie van Amona worden toegekend. De senior Likoed-leden zijn voor het toepassen en naleven van rechterlijke uitspraken, zowel binnen als buiten de Groene Lijn.

De Israelische minister van Defensie Lieberman verklaarde dat er een duidelijke gerechtelijke uitspraak van de hoogste rechtsprekende instantie in Israel over Amona is gedaan. Amona kan volgens de minister niet blijven waar het nu staat omdat "het merendeel van de huizen er op particulier Palestijns grond" staan en voegde eraan toe dat "wij respecteren de wet en wij zullen rechterlijke beslissingen in alle omstandigheden eren.'

Amona is in 1997 gebouwd als een soort bij-dorp van de nederzetting Ofra. Ongeveer 50 families wonen er op grond die in zijn geheel Palestijns privebezit is. Toenmalig Israelisch premier Olmert wilde in 2006 de illegale voorposten al ontruimen, wat leidde tot hevige protesten van honderden Israelische kolonisten. In 2008 maakte de Israelische mensenrechtenorganisatie Yesh Din een zaak aanhangig en eisten dat de gehele nederzetting Amona zou worden afgebroken. In 2013 bepaalde de Israelische rechter dat de hele nederzetting binnen enkele maanden moest worden ontruimd. De staat vroeg en kreeg uitstel, mits de nederzetting in overleg met de bewoners zal worden ontruimd, maar dit is niet gebeurd. In 2014 oordeelde het Israelisch Hooggerechtshof oordeelde dat Amona binnen twee jaar, voor het eind van 2016 moet zijn opgebroken.