Aantal ontslagprocedures bijna gehalveerd na invoering WWZ


AMSTERDAM, 20160923 -- 1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingevoerd. De WWZ heeft onder meer ten doel het ontslagrecht te vereenvoudigen waardoor minder ontslagzaken bij het UWV of de kantonrechter belanden. Is de wetgever geslaagd in dit doel? Wat heeft de WWZ na 1 jaar opgeleverd? Edwin van Jaarsveld van Ontslagspecialist licht toe.

Afhankelijk van de ontslaggrond dient een ontslagverzoek te worden ingediend bij het UWV of de kantonrechter. In het eerste jaar dat de WWZ van kracht was zijn bij het UWV 24.078 ontslagprocedures gevoerd, terwijl in 2014, dus voor invoering van de WWZ, nog sprake was van 47.284 procedures bij het UWV. Bij de kantonrechters zijn in dezelfde perioden 3.110respectievelijk 3.866 uitspraken gedaan in ontslagzaken.

Als de aantallen UWV­ en kantongerechtsprocedures bij elkaar worden opgeteld dan 'scoort' het 1e WWZ jaar 27.188 procedures, waar in 2014 nog sprake was van 51.150 procedures. Het aantal ontslagprocedures is dus bijna gehalveerd!

Oorzaken afname
Wat zijn de oorzaken van afname van het aantal ontslagprocedures? Voor de hand ligt dat de afname deels veroorzaakt is door de aantrekkende economie, waardoor de noodzaak om personeel te laten afvloeien kleiner is geworden. Een andere oorzaak zal gelegen zijn in het feit dat de slagingskans van een ontslagverzoek ingediend bij de kantonrechter niet al te groot is. Dat geldt met name als het verzoek is gebaseerd op disfunctioneren van de werknemer of een verstoorde arbeidsrelatie. Aan die ontslaggronden stelt de WWZ strenge voorwaarden waaraan hetontslagdossier vaak niet voldoet. Uit de gepubliceerde rechtspraak blijkt dat na invoering van de WWZ van de ontslagverzoeken die gebaseerd zijn op 'disfunctioneren' slechts 29% is toegewezen en bij verzoeken gebaseerd op een 'verstoorde relatie' slechts 43%.

Veel werkgevers zijn van deze lage slagingskansen op de hoogte en zullen daarom niet snel geneigd zijn een ontslagzaak bij de kantonrechter aanhangig te maken.

De WWZ een succes?
De wetgever lijkt er dus in geslaagd het aantal ontslagzaken bij het UWV en de kantonrechter terug te dringen. Daarentegen is het ontslagrecht er niet eenvoudiger op geworden gezien de strenge voorwaarden waaraan een 'ontslagdossier' moet voldoen. In dat doel is de WWZ niet geslaagd.