Nederland accepteert rechtsmacht Strafhof over misdrijf agressie

Nieuwsbericht | 23-09-2016 | Het Internationaal Strafhof in Den Haag moet ook het misdrijf agressie kunnen vervolgen en enkele aanvullende oorlogsmisdrijven, waaronder het gebruik van gif in burgeroorlogen. Nederland heeft vrijdag deze uitbreiding van de rechtsmacht van het hof geaccepteerd.

Minister Koenders van Buitenlandse Zaken overhandigde aan de Verenigde Naties in New York de Nederlandse ratificatie van de zogeheten Kampala-amendementen, waarin de uitbreiding is geregeld. `De uitbreiding van de rechtsmacht van het Strafhof draagt bij aan het tegengaan van straffeloosheid en versterkt de internationale rechtsorde', aldus Koenders, die in New York is vanwege de Algemene Vergadering van de VN.

Nederland heeft een actieve rol gespeeld bij de uitbreiding met het misdrijf agressie, dat wordt gezien als een van de meest ernstige internationale misdrijven. Voordat het Internationaal Strafhof rechtsmacht kan uitoefenen over dit misdrijf, moet nog een besluit worden genomen door de staten die partij zijn bij het Statuut van Rome. De regering hoopt dat dit in 2017 gebeurt.

Het Internationaal Strafhof kan al verdachten vervolgen van genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven. Op dit moment zijn 124 landen partij bij het Internationaal Strafhof, waaronder Nederland.