Koenders: ondertekening vredesakkoord Colombia historische mijlpaal

Minister Koenders van Buitenlandse Zaken is maandag getuige van de officiele ondertekening van het vredesakkoord tussen de Colombiaanse regering en de FARC. De ceremonie vindt plaats in de havenstad Cartagena in aanwezigheid van diverse staatshoofden, regeringsleiders en andere hoogwaardigheidsbekleders.

Het akkoord moet een einde maken aan een ruim 50 jaar durende gewapende strijd in een buurland van ons Koninkrijk. Het voor Colombianen traumatische conflict leidde tot meer dan 220.000 doden en meer dan zes miljoen ontheemden. Zo'n 360.000 Colombianen ontvluchtten hun land.

Koenders woont de ondertekening van het vredesakkoord bij op uitnodiging van de Colombiaanse regering. `Het is heel belangrijk om hier aanwezig te zijn. Dit akkoord betekent een grote stap naar vrede in Colombia en stabiliteit in de regio. Daarmee wil ik ook een hart onder de riem steken van alle Colombianen die hebben geleden onder dit conflict. Dit akkoord is een historische mijlpaal, waar een enorme inzet, durf, geduld en vertrouwen voor nodig zijn geweest, van zowel de Colombiaanse regering, de FARC als de betrokken internationale spelers. Ik heb diep respect voor alle betrokken partijen voor het bereikte resultaat' zei Koenders aan het begin van de ceremonie. `Nederland heeft altijd vertrouwen gehad in de goede afloop en heeft de Colombiaanse regering daarin vanaf het begin gesteund.'

Op 2 oktober mag de bevolking van Colombia zich in een referendum uitspreken over het vredesakkoord. `Dat is een belangrijk moment, want het conflict heeft veel leed en wantrouwen teweeggebracht. Iedereen moet de kans krijgen zijn stem uit te brengen. Daarom zijn waarnemers van de Organisatie van Amerikaanse Staten aanwezig bij het referendum. Nederland steunt deze waarnemingsmissie financieel', zegt Koenders.

Nederland draagt ook 3 miljoen euro bij aan een vijfjarig EU-fonds voor de uitwerking van het vredesakkoord, met name voor de ontwikkeling van plattelandsgebieden waar ook FARC actief is geweest. Omdat zich in deze gebieden veel landmijnen bevinden, steunt Nederland ook een ontmijningsproject met 1,3 miljoen euro. Daarnaast onderzoekt Nederland de mogelijkheid om een bijdrage te leveren op het gebied van landregistratie en transitionele justitie.

`Er breekt een nieuw tijdperk aan voor Colombia, maar de toekomst kent ook uitdagingen. Een ervan is het onderhandelingsproces met de ELN (Ejercito de Liberacion Nacional), de andere guerrillabeweging in Colombia. De vredesonderhandelingen met ELN werden officieel op 30 maart 2016 aangekondigd, maar een eerste onderhandelingsronde laat nog op zich wachten', constateert Koenders.