Nilantsweg op de schop


Nilantsweg op de schop

26 september 2016
Op maandag 3 oktober aanstaande start de gemeente Zwolle met het groot onderhoud aan de Nilantsweg. De weg wordt vanaf de fundering tot en met de asfaltconstructie volledig vernieuwd. Het werk duurt naar verwachting tot en met vrijdag 25 november. Gedurende de wegwerkzaamheden ondervindt het
verkeer hinder.

De onderhoudsactiviteiten die circa acht weken in beslag nemen, bestaan onder meer uit: het opbreken van de bestaande asfaltconstructie; verwijderen van de bestaande fundering en bermbeton; aanbrengen van de nieuwe fundering en asfaltwapening; aanbrengen van nieuwe bermbeton en
betonstraatstenen.

Woningen bereikbaar

Het werk aan de Nilantsweg vindt plaats tussen de Oude Veerweg en Meenteweg. De aannamer voert het werk gefaseerd uit in dagproducties. Dit houdt in dat wat ze aan bestaand asfalt en fundering opbreken, moeten ze aan het einde van de werkdag opnieuw aanbrengen. Dit is nodig om vermenging van
oud en nieuw materiaal te voorkomen. De werkwijze zorgt ervoor dat er niet meer dan enkele meters open blijven liggen. Hierdoor blijven de woningen aan de Nilantsweg gedurende de uitvoering bereikbaar.

Omleidingen

Vanwege de wegwerkzaamheden wordt het verkeer geadviseerd om te rijden. Verkeersborden voor automobilisten geven ter plaatse de adviesroute aan via de Meenteweg, Turnhoutsweg, Hertsenbergweg, Westenholterallee, IJsselallee, Spoolderbergweg en Oude Veerweg en vice versa. De Nilantsweg maakt
onderdeel uit van Het Rondje Zwolle. Tijdens de uitvoering worden fietsers omgeleid via de Meenteweg, Turnhoutsweg, Beukenallee, Beb Bakhuisstraat en Oude Veerweg vice versa.

30 km/uur zone

Voor de verkeersveiligheid van fietsers en voetgangers wordt de Nilantsweg tijdens de wegwerkzaamheden ingericht tot een 30 km/uur zone, volgens de richtlijnen in het landelijke verkeersprogramma Duurzaam Veilig. Zo worden er op viertal kruisingen snelheidbeperkende maatregelen aangebracht in
de vorm van een verkeersdrempel.