Op naar een veilig en vrolijk 2017


Het wordt een spannende week. De presentatie van de begroting van de raad voor 2017 staat op de rol. Daaraan is hard gewerkt door ambtenaren en het college. Globaal ziet het er goed uit. We kunnen alle rekeningen betalen, geplande investeringen kunnen doorgaan en onze schuldenpositie
verbetert. Wat wil een Hilversummer nog meer. Komende donderdag 29 september maakt het college alle details over de begroting openbaar. Iedereen is welkom.

Het wordt een spannende week. De presentatie van de begroting van de raad voor 2017 staat op de rol. Daaraan is hard gewerkt door ambtenaren en het college. Globaal ziet het er goed uit. We kunnen alle rekeningen betalen, geplande investeringen kunnen doorgaan en onze schuldenpositie
verbetert. Wat wil een Hilversummer nog meer. Komende donderdag 29 september maakt het college alle details over de begroting openbaar. Iedereen is welkom. Raadsleden uiteraard (het is uiteindelijk hun begroting), maar ook inwoners van Hilversum die graag meepraten over het wel en wee van onze
stad.De bijeenkomst is op Werf 35, de Stookplaats. Het nieuwe bruisende centrum van kleine creatieve bedrijven: het moderne Hilversum 2.0 (inloop vanaf 16.30 uur).Ik hoop u daar te mogen begroeten.

Ik ga zelf iets zeggen over mijn plannen voor het komende jaar: veiligheid, veiligheid en nog eens veiligheid. Niet alleen in het centrum (Groest en horecagebied), maar vooral ook in de buurten; met name in Zuid en Oost. Daar rommelt het mij nog te vaak. Vooral in de kleine uurtjes, waardoor
mensen uit hun slaap worden gehouden. Per 1 oktober aanstaande zetten we twee jeugdboa's in: ook op verzoek van de raadsleden. Die Boa's gaan in gesprek met hangjongeren en op zoek naar oplossingen. Uiteraard in samenspraak met jongerenwerkers van Versa Welzijn, onze eigen buurtcoaches, de
politie en mijn eigen ambtenaren. En in nauw overleg met de buurtbewoners....Doel is het terugdringen van de overlast. Ik heb er alle vertrouwen in dat ons dat gaat lukken dankzij onze gezamenlijke inspanning. In alle straten en pleinen moet het prettig wonen zijn in Hilversum. Voor minder doe
ik het niet. Afgelopen week was ik op het JP Thijsseplein om te zien of de beloofde extra straatverlichting er al staat. De straatverlichting staat er en de omwonenden zijn er blij mee. Het betrof een van de maatregelen tegen jeugdoverlast op het plein. Omwonenden zijn zelf ook actief. Zo is
een grote groep bewoners afgelopen weekend in de avonduren op het plein gaan zitten. Goed voor de onderlinge contacten en de overlast was een stuk minder.

Een andere prioriteit de komende maanden is opnieuw een veilig en gezellig nieuwjaar organiseren. Het model van Hilversum - minder overlastgevend en gevaarlijk consumentenvuurwerk, vuurwerkverbod in een deel van het centrum en een prachtige vuurwerkshow op het vernieuwde marktplein - vindt
steeds meer navolging in Nederland. Huizen volgt ons spoor, Utrecht is geinteresseerd: te veel om op te noemen. Logisch, zou Johan Cruijff zeggen. Want het resultaat is de moeite waard: minder persoonlijke ongelukken en veel minder schade aan prullenbakken bijvoorbeeld. Staatssecretaris Sharon
Dijksma (PvdA) heeft onlangs een brief geschreven aan de Tweede Kamer waarin zij Hilversum als voorbeeld stelt voor andere gemeenten. Een klein vreugdesprongetje was het gevolg. Eindelijk erkenning.

Hilversum is al jaren bezig de feesten rond oud en nieuw in een ander, veiliger spoor te krijgen. Na de vuurwerkbom die op 31 december 2011 voor de deur van Gooiland ontplofte, was voor mij de maat vol. Dit moet stoppen. En steeds meer Nederlanders vinden dat gelukkig ook. Meer dan de helft
steekt al geen vuurwerk meer af en tweederde van de mensen is voorstander van een centrale vuurwerkshow om 12 uur 's nachts. Op de avond zelf gaan we allerlei leuke verrassingen organiseren. Ik hoop op een bomvol marktplein; de eerste keer nadat het plein volledig op de schop is genomen.

Een mooiere onthulling van misschien wel het mooiste plein van Nederland is niet denkbaar. Iedereen is welkom straks tot in de late uurtjes.

Pieter Broertjes
26.09.2016