Nieuw afvalplan voor meer herbruikbare grondstoffen

Nieuwsbericht | 26-09-2016 | 10:56

Het kabinet heeft in het programma Circulaire Economie uitgesproken om Nederland helemaal te laten draaien op herbruikbare grondstoffen. Het kabinetsprogramma bevat onder andere de activiteiten die Nederland gaat ondernemen om deze omschakeling te bereiken. Nederland koppelt de noodzaak voor verandering naar een circulaire economie aan de mogelijkheid om te innoveren. Zo kunnen bedrijven nieuwe kansen benutten. Denk aan technologische ontwikkelingen waarmee allerlei soorten afval kunnen worden omgezet in grondstof.

Hoe we in Nederland met ons afval omgaan wordt vastgelegd in het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP). In december 2017 loopt LAP2 af. Voor die tijd dient LAP3 in werking te treden. Van 26 september tot 7 november ligt de ontwerpversie van LAP3 ter inzage, en u kunt hierover ook uw mening geven.

Kijk hier voor meer informatie over de circulaire economie.

Zie het origineel.