Minder regeldruk voor zorginstellingen door afschaffing verplichte g..


27-09-2016

Zorginstellingen hoeven voortaan geen goedkeuring meer te vragen voor de verkoop of verhuur van onroerend goed. Dit staat in het voorstel voor de wijziging van de Wet toelating zorginstellingen. Hierdoor daalt de regeldruk, dat is zeker. Maar met hoeveel de structurele regeldruk precies
afneemt, heeft het ministerie van VWS nog niet berekend. In een reactie op het wetsvoorstel adviseert Actal (Adviescollege toetsing regeldruk) om de regeldruk alsnog te berekenen, en een compleet beeld hiervan te geven in de toelichting bij het wetsvoorstel.Voor verkoop en verhuur van onroerend goed en terreinen hebben zorginstellingen nu nog goedkeuring van het College sanering zorginstellingen nodig. Hiervoor moeten zij een aantal (administratieve) verplichtingen nakomen, zoals het indienen van een aanvraag en het leveren van financiele
informatie. Al deze verplichtingen komen te vervallen met het verdwijnen van de goedkeuringsprocedure. Dat levert structureel minder regeldruk voor zorginstellingen op. Het ministerie moet de omvang van deze vermindering van de regeldruk nog wel berekenen. Dat geldt ook voor de omvang van de
kennisnemingskosten van de wetswijziging.Bekijk het advies hier in PDF PDF logo