Overzicht wegwerkzaamheden in en rond Zwolle


Overzicht wegwerkzaamheden in en rond Zwolle

27 september 2016
De meeste weggebruikers hebben inmiddels wel ervaren dat op dit moment in en rond Zwolle op diverse plaatsen aan de weg wordt gewerkt. Zowel door gemeente Zwolle als Rijkswaterstaat.

De verschillende werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes stemmen beide instanties altijd met elkaar af. Helaas kan dit niet altijd voorkomen dat automobilisten hinder ervan ondervinden.

Hier volgt een overzicht van waar gemeente en Rijkswaterstaat op dit moment aan het werk zijn. Een groot aantal van de (onderhouds)werkzaamheden is in het najaar van 2016 klaar. De meest actuele stand van zaken staat op www.zwolle.nl/bereikbaarheid

Rijkswaterstaat

A28 inclusief viaducten, toe- en afritten bij Zwolle. Rijkswaterstaat is van augustus tot en met oktober 2016 bezig met groot onderhoud aan de weg, aan viaducten en diverse toe- en afritten. Vanwege stremmingen, wordt verkeer tijdens de werkzaamheden omgeleid. Kijk voor meer informatie op
www.vananaarbeter.nl

Wegaanpassingen door gemeente

Meppelerstraatweg

Tot en met eind november 2016werkt gemeente Zwolle hier aan de aanleg van een dubbelzijdig fietspad aan de zijde van de flats. Verkeer wordt met borden via De Wipstrikkerallee en de Leo Majorlaan omgeleid. Zie ook www.zwolle.nl/meppelerstraatweg

Bankastraat

Van begin september tot en met eind september 2016 (onderdeel van de werkzaamheden aan de Meppelerstraatweg). Asfalteringswerkzaamheden en nieuwe inrichting voor fietsers. De omleidingsroutes in de wijk zijn met borden aangegeven. Zie ook www.zwolle.nl/meppelerstraatweg

Kruising Zwartewaterallee en Middelweg

Eind augustus tot en met eind september 2016. Aanleg extra stroken voor links afslaand verkeer op zowel Middelweg (voor verkeer komend uit richting Stadshagen) als op de Zwartewaterallee (voor verkeer rijdend richting Stadshagen). De weg blijft toegankelijk, wel verkeershinder. In week 39
wordt er drie avonden en nachten aan de weg gewerkt. Op dat moment is de Middelweg niet toegankelijk en wordt het verkeer omgeleid via de Aa-landen en Holtenbroek. Overdag werken de verkeerslichten beperkt, op die momenten zijn daarom zijn verkeersregelaars aanwezig.

Hanekamp ter hoogte van Menistenstraat - Evertsenstraat

Eind augustus tot en met half november 2016. Verkeersveiliger maken van de kruising. De weg is toegankelijk, wel verkeershinder.

Katerdijk - Katwolderplein

Augustus tot en met december 2016. In verband met de bouw van de bioscoop en de parkeergarage is regelmatig hinder voor verkeer vanaf de Katerdijk richting de binnenstad.

Kruising Blaloweg - Katwolderweg

September 2016 - januari 2017. Aanpassing kruising. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd.

Groot onderhoud en asfaltering

Hooiweg

Half september tot en met eind september 2016. Asfalt vervangen voor beton. Omleiding via Oude Dalfserweg - Kuyerhuislaan - Tussen de Verlaten.

Nilantsweg

Half augustus tot en met eind november 2016. Herstratingswerkzaamheden. Omleiding via Westenholterallee - IJsselallee - Spoolderbergweg.

Fietspad Maatgravendijk, fietspad

Eind september tot en met half oktober 2016. Onderhoudswerkzaamheden fietspad, asfalt vervangen voor beton. Omleiding voor fietsers via Nobelpad.

Kaag en Kil

Eind september tot en met half oktober 2016. Bestratingswerkzaamheden.

Aagje Dekenstraat

Half oktober tot en met eind november 2016. Bestratingswerkzaamheden bij de appartementen.

Zwartewaterallee Holtenbroekerbrug

Herfstvakantie 2016.Inspectie staalkabels van de Holtenbroekerbrug. Hiervoor wordt een rijstrook afgezet. Weg blijft toegankelijk, wel verkeershinder. .

Stinsweg

Half november tot en met begin december 2016 (afhankelijk van de weersomstandigheden). Bestratingswerkzaamheden. Omleiding van Ridder Zwederlaan.

Werkzaamheden binnenstad

* Nieuwstraat riool vervangen tussen Korte Smeden en Pletterstraat (september - december 2016)
* Voorstraat herinrichting (oktober - december 2016)
* Gasthuisplein herinrichting (november 2016 - eind april 2017).
* Thorbeckegracht kappen kastanjes en grondverbetering. Parkeerplaatsen buiten gebruik. Uitvoering in totaal 3 fasen (fase 1 is van half september tot en met begin november 2016)
* Badhuiswal herinrichting (half september tot en met begin december 2016).

In bovenstaand overzicht zijn de wegwerkzaamheden opgenomen. Nieuwbouwactiviteiten, kapwerkzaamheden en andere werkzaamheden die overlast kunnen veroorzaken zijn niet in dit overzicht opgenomen.