In hoger beroep tot 4 jaar cel geeist wegens grootschalige fraude d...


28 september 2016 - Ressortsparket

De advocaat-generaal (OM) in Arnhem heeft in hoger beroep 48 maanden cel geeist waarvan twaalf maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar tegen een inmiddels 63-jarige man uit Apeldoorn. Tegen zijn 61-jarige echtgenote eiste de advocaat-generaal een werkstraf van 240 uur en drie
maanden voorwaardelijke celstraf. Bij beiden vroeg de advocaat-generaal ook de verbeurdverklaring van een villa in Thailand.

In de visie van het OM heeft de man zich schuldig gemaakt aan grootschalige fraude door middel van een zogenoemd pyramidespel. De vrouw wordt verweten dat zij de door haar man ontvangen bedragen heeft witgewassen en dat zij valsheid in geschrift heeft gepleegd. Met de fraude was een bedrag van
zo'n EUR 5 miljoen gemoeid. Naast de geeiste straffen vroeg de advocaat-generaal ten aanzien van de man ook een ontnemingsmaatregel van de EUR 5 miljoen op te leggen en de toewijzing van een groot aantal vorderingen van slachtoffers.

In juli 2013 werd aangifte gedaan van verduistering van een of meerdere vorderingenportefeuilles. Naar aanleiding daarvan startte de politie een onderzoek. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de mannelijke verdachte potentiele investeerders benaderde en hen voorhield dat hij
vorderingenportefeuilles had gekocht van banken. Ter onderbouwing hiervan liet hij hen valse koopovereenkomsten zien waaruit bleek dat hij eigenaar was van de portefeuille. Hij stelde vervolgens koop- en opdrachtovereenkomsten op en de investeerders investeerden vervolgens grote bedragen. De
ontvangen gelden werden vervolgens witgewassen. Verder zijn valse werkgeversverklaringen gebruikt om een hypotheek af te sluiten. De strafbare feiten speelden zich voornamelijk af in Apeldoorn in de periode begin 2006 tot en met medio 2014.

De mannelijke verdachte heeft verklaard dat zijn handelen moet worden gezien als een drietrapsraket. Hij had eerst een onderliggend moedercontract waaruit bleek dat hij de portefeuille binnen had getrokken. Hij deed daarmee voorkomen dat hij de portefeuille had gekocht. Daarna volgde een
overeenkomst tussen hem en de investeerder waarin de deelname in de investering werd geregeld. De derde trap was de overeenkomst van incassering. Hierin werd vermeld dat een incassobureau de gelden ging incasseren, hetgeen voortkwam uit de verplichting die genoemd werd in de
moederovereenkomst. Genoemde drie documenten werden door verdachte gebruikt om de mensen te interesseren voor de investeringen. De verkregen gelden werden binnen het gezin gebruikt en omgezet in goederen en diensten. Het betrof hoofdzakelijk bestedingen in de privesfeer. Ook zijn percelen
grond gekocht en een villa in Thailand. Op de villa is inmiddels beslag gelegd.

De rechtbank veroordeelde de man eveneens tot vier jaar cel waarvan een jaar voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. Ook legde de rechtbank een ontnemingsmaatregel van ruim 5 miljoen op en werd een groot aantal vorderingen van slachtoffers toegewezen. De echtgenote werd van een aantal
feiten vrijgesproken en kreeg een werkstraf van 60 uur opgelegd. Het OM en de verdachten stelden hoger beroep in.

Uitspraak (naar verwachting) over twee weken.

Deel dit op

*