WOZ-waarde woningen openbaar per 1 oktober


Met ingang van 1 oktober 2016 is de WOZ-waarde van alle woningen openbaar. Iedereen kan dan via de WOZ-viewer de WOZ-waarde van zijn woning vergelijken met die van andere woningen. De getoonde WOZ-waarden zijn de formeel door de gemeente vastgestelde waarden. De viewer is te vinden op
https://www.wozwaardeloket.nl/.

Om van woningen in een bepaalde gemeente de WOZ-waarden te kunnen inzien, moet de gemeente aangesloten zijn op de Landelijke Voorziening (LV) WOZ. Nog niet alle gemeenten zijn aangesloten.

Op dit moment is alleen de gemeente Bergen op Zoom op de WOZ-viewer aangesloten. De gemeenten Dongen, Etten-Leur en Zundert volgen op 5 oktober. Op 4 november volgen Roosendaal en Halderberge, op 5 december Moerdijk, Oosterhout en Woensdrecht.

Tussen 1 oktober en 5 december kunnen burgers uit de nog niet aangesloten gemeenten de WOZ-waarden van woningen inzien op een voorlopige voorziening op https://knoop-woz.nl/