Aan de slag met de zienswijzen op ontwerptracebesluit A27 Houten - Hooipolder | Rijkswaterstaat

Aan de slag met de zienswijzen op ontwerptracebesluit A27 Houten - Hooipolder

Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 28 september 2016- Laatste update: 28 september 2016 09:35 uur

Tussen 10 juni en 21 juli kon iedereen die dat wilde een zienswijze indienen op het ontwerptracebesluit (OTB)/milieueffectrapportage (MER) en het ontwerpsaneringsplan (OSP). Rijkswaterstaat gaat de antwoorden op de zienswijzen verwerken in het tracebesluit (TB) en het saneringsplan (SP), die volgens planning medio 2017 verschijnen.

In totaal zijn er 416 zienswijzen ingediend. Daarvan hebben er 351 betrekking op het OTB en de MER en 65 op het OSP. 'Maar veel van de ingediende zienswijzen gaan over dezelfde onderwerpen', vertelt Frank Fieman, planstudiemanager bij Rijkswaterstaat. 'Als we kijken naar het aantal unieke zienswijzen, dan blijven er zo'n 275 over. En dan nog zit er tussen sommige zienswijzen behoorlijk wat overlap.'

Geluid

Veruit de meeste zienswijzen gaan over geluid, laat Jeannette Geboers, omgevingsmanager van Rijkswaterstaat, weten. 'Diverse zienswijzen zijn afkomstig van inwoners uit de omgeving Vianen en gaan over de voegovergangen op de bestaande bruggen. Ook vanuit de bewonersgroep Schimmelpennincklaan in Gorinchem zijn er opmerkingen en vragen gekomen over geluid. De weg komt daar dichter bij de huizen en naar verwachting komt er meer verkeer.'

Fietsoversteek

Ook over de fietsoversteek bij de aansluiting De Tol in Werkendam zijn veel zienswijzen binnengekomen. Met de wijzigingen in het traject A27 verdwijnen de verkeerslichten bij de oversteek. Docenten en ouders van leerlingen van het Altena College maken zich zorgen over de verkeersveiligheid op dit punt. 'Rijkswaterstaat zal zich opnieuw over deze kwestie buigen', meldt Fieman.

Draagvlak

Al met al is het aantal ingediende zienswijzen op het OTB en OSP, gelet op de lengte van het traject, beperkt. Geboers: 'Tijdens de informatieavonden was al duidelijk dat mensen de urgentie van de verbreding van het traject Houten-Hooipolder wel inzien. Het draagvlak is groot en ze willen dat we snel aan de slag gaan. De verbreding van de weg zelf staat dus veelal niet ter discussie. Maar op individueel niveau vragen de mensen nog wel aanpassingen. Bijvoorbeeld als het gaat om wegontwerp, weginpassing of grondaankoop.'

Vervolg

En hoe nu verder? 'Bij het TB en SP, medio 2017, komt ook een Nota van Antwoord', legt Fieman uit. 'De personen die afgelopen zomer een zienswijze op het OTB/MER en/of OSP hebben ingediend, worden daarin niet met naam en toenaam genoemd. Wel krijgen ze een nummer, waarmee ze het antwoord op hun vraag terug kunnen vinden.'

'Overigens zijn het TB en het SP dan nog niet definitief', aldus Geboers. 'Tegen het TB en het SP kan daarna nog beroep ingesteld worden. Niet iedereen kan dat doen, alleen de personen die een zienswijze hebben ingediend op het OTB/MER en/of OSP. Na de beroepsprocedure zijn de plannen definitief en zijn het TB en SP dus onherroepelijk. Dan ligt het ontwerp van de wegverbreding tussen Houten en Hooipolder vast en zijn er geen grote wijzigingen meer mogelijk.'

Nieuws

* Meer nieuws over A27: verbreding traject Houten - Hooipolder