Zoeken naar oplossing voor fietsoversteek bij aansluiting De Tol | Rijkswaterstaat

Zoeken naar oplossing voor fietsoversteek bij aansluiting De Tol

Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 28 september 2016- Laatste update: 28 september 2016 09:56 uur

Een veel voorkomend onderwerp bij de zienswijzen die zijn ingediend op het ontwerptracebesluit (OTB)/milieueffectrapportage (MER) en het ontwerpsaneringsplan (OSP), is de fietsoversteek bij aansluiting De Tol in Werkendam.

Directie en ouders van leerlingen van het Altena College in Sleeuwijk (gemeente Werkendam) zijn bezorgd over het verdwijnen van de verkeerslichten in het OTB. Zo'n 75 zienswijzen kwamen er over dit onderwerp binnen. Nu staan er verkeerslichten bij de fietsoversteek ter hoogte van deze toe- en afrit van de A27. De verkeerslichten zullen verdwijnen als de toe- en afrit aan de oostzijde noordwaarts worden verplaatst in het kader van de verbreding van het traject Houten-Hooipolder.

Richtlijnen

Frank Fieman, planstudiemanager bij Rijkswaterstaat, legt uit waarom de verkeerslichten worden weggehaald. 'In de nieuwe situatie sluit de weg naast het fietspad niet meer aan op de toe- en afritten van de A27. Dat leidt tot minder verkeer, waardoor de verkeerslichten vanuit het oogpunt van wegontwerp niet meer nodig zijn.' Dat de richtlijnen voor wegontwerp niet zaligmakend zijn, beseft Fieman terdege. 'Het grote aantal zienswijzen dat op dit onderwerp is binnengekomen, laat zien dat het onderwerp enorm leeft en dat mensen bezorgd zijn over de nieuwe verkeerssituatie. Dat nemen we heel serieus en daarom gaan we kijken welke aanpassingen nog mogelijk zijn.'

Gevaarlijk punt

Gijsbert van der Beek, directeur van het Altena College in Sleeuwijk, is een van die bezorgde mensen. 'Alle jongeren die vanuit Nieuwendijk, Hank, Dussen en een deel van Almkerk en Werkendam naar onze school fietsen, passeren dit punt. Dat zijn er dagelijks zo'n 300; misschien wel 500 als ik ook de scholieren van andere onderwijsinstellingen in de buurt meereken. Met het verleggen van de toe- en afritten richting het Noorden, komt de noodzaak voor een verkeerslicht voor het autoverkeer inderdaad te vervallen. Maar het is wel een 80 kilometerweg, die ook nog eens veel bochten heeft. Een onoverzichtelijk en gevaarlijk punt dus voor fietsers om over te steken.' Het liefst ziet Van der Beek dat er ter hoogte van de oversteekplek een fietstunnel komt. 'Dat lijkt me vanuit verkeersveiligheidsoogpunt ideaal voor alle weggebruikers. Als dit niet te realiseren is, pleit ik voor behoud van de verkeerslichten op die plek.'

Geen kruising

Fieman vertelt dat Rijkswaterstaat het behoud van de verkeerslichten wel in overweging neemt. 'Maar we kijken ook naar andere opties. Het verkeerslicht kan in principe weg, omdat er met het vervallen van de toe- en afritten op die plek geen kruising van wegen meer is en de hoeveelheid verkeer geen aanleiding geeft om een verkeerslicht te plaatsen op die plek. Het verkeerslicht daar laten staan kan zelfs verwarrend zijn, omdat automobilisten in de nieuwe verkeerssituatie geen verkeerslicht op dat punt verwachten.' In het laten staan van de verkeerslichten ziet Van der Beek overigens geen groot probleem.

Zorgvuldig afwegen

Volgens Fieman is het belangrijk dat Rijkswaterstaat, in overleg met wegbeheerder gemeente Werkendam, een zorgvuldige afweging van alternatieven maakt. 'Bij een snelle, ondoordachte oplossing die de verkeerssituatie uiteindelijk alleen maar slechter maakt, is niemand gebaat. We willen graag de zorg van de schoolleiding en ouders wegnemen, maar wel met een oplossing die de verkeerssituatie echt zal verbeteren.'

Nieuws

* Meer nieuws over A27: verbreding traject Houten - Hooipolder