Beantwoording vragen over SO Raad voor Concurrentievermogen

Minister Kamp (EZ) beantwoordt vragen vanuit de Tweede Kamer over een bijeenkomst van de ministers verantwoordelijk voor Concurrentievermogen op 29 september in Brussel.

Download 'Beantwoording vragen over SO Raad voor Concurrentievermogen'

PDF document | 23 pagina's | 182 kB

Zie het origineel.

Kamerstuk: Kamervragen | 28-09-2016

Verantwoordelijk

* Ministerie van Economische Zaken