Kamerbrief over loopbaanorientatie en loopbaanbegeleiding

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (beiden OCW) informeren de Tweede Kamer over hun plannen voor betere loopbaanorientatie en loopbaanbegeleiding van scholieren en studenten.

De Eerste Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen.

Download 'Kamerbrief over loopbaanorientatie en loopbaanbegeleiding'

PDF document | 12 pagina's | 251 kB

Zie het origineel.

Kamerstuk: Kamerbrief | 28-09-2016

Bijlagen

* Eindrapportage Stimuleringsproject LOB in het mbo

Overzicht van de resultaten van een project om loopbaanorientatie en loopbaanbegeleiding (LOB) in het middelbaar...

Rapport | 01-12-2015

* Stimuleringsproject LOB in het mbo (2010-2015)

Deze factsheet biedt een overzicht van de resultaten en opbrengsten van een project om loopbaanorientatie en...

Brochure | 01-12-2015

* Mentoring - kansen en succesfactoren voor mbo-instellingen

Factsheet over hoe mentoring in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) ingezet kan worden. Met voorbeelden van mentoring bij...

Brochure | 01-12-2015

Zie ook

* Voortgezet onderwijs * Middelbaar beroepsonderwijs * Hoger onderwijs

Verantwoordelijk

* Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap