Heijmans gestart met wegwerkzaamheden A1 | Rijkswaterstaat

Heijmans gestart met wegwerkzaamheden Uitbreiding A1 Oost

Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 29 september 2016- Laatste update: 29 september 2016 11:35 uur

Vanaf 5 september waren de eerste verkeersmaatregelen merkbaar op de A1 bij knooppunt Beekbergen. Heijmans is gestart met werkzaamheden aan de verbindingsweg tussen de A1 van Deventer naar de A50 richting Zwolle. Weggebruikers kunnen enige hinder ondervinden.

Wat gaat Heijmans precies doen en wanneer

Tot nu toe is Heijmans bezig geweest met de voorbereidende werkzaamheden, zoals het kappen van de bomen en archeologisch onderzoek. Heijmans is nu gestart met werkzaamheden aan de weg. De werkzaamheden duren tot eind 2017. Globaal ziet de planning er zo uit:

Aanpassingen knooppunt Beekbergen:

* Verplaatsen verbindingsweg Deventer - Zwolle: september tot en met december 2016

* Aanleg nieuwe verbindingsweg Deventer - Arnhem: oktober 2016 tot en met juli 2017

* Aansluiten nieuwe verbindingsweg Deventer - Arnhem: juli/augustus 2017

* Verbreding A50 tussen knooppunt Beekbergen en parkeerplaats De Brink: mei tot juli 2017

Aanleg weefvakken op de A1:

* Verbreding A1 knooppunt Beekbergen richting aansluiting Apeldoorn-Zuid: april tot juni 2017

* Verbreding A1 aansluiting Apeldoorn-Zuid richting knooppunt Beekbergen: mei tot juni 2017

Verleggen verbindingsweg Deventer-Zwolle

Heijmans is gestart met werkzaamheden aan de verbindingsweg van de A1 tussen Deventer en Zwolle. De huidige verbindingsweg wordt iets naar buiten verplaatst. Dit is nodig om ruimte te maken voor een nieuwe verbindingsweg van Deventer naar de A50 richting Arnhem. Voor in- en uitvoegend verkeer geldt hier een snelheidsbeperking van 90 km/h. In december 2016 kan het verkeer gebruik maken van de nieuwe verbindingsweg van de A1 van Deventer naar de A50 richting Zwolle.

Bouwen nieuwe verbindingsweg Deventer-Arnhem

Voor verkeer vanuit Deventer richting Arnhem bouwt Heijmans een nieuwe verbindingsweg met viaduct. Om het viaduct te bouwen gaat Heijmans vanaf eind oktober 2016 werken aan de A50. Dan geldt in de rijrichting naar Arnhem ter hoogte van het knooppunt Beekbergen een snelheidsbeperking. Verkeer op de A50 van Zwolle naar Arnhem en van Zwolle naar de A1 richting Deventer ondervinden hiervan matige hinder. Vanaf december 2016 werkt Heijmans ook langs de A50 richting Zwolle. Dan geldt op de parallelbaan ook een snelheidsbeperking. Hiervan ondervindt verkeer vanuit de A1 Amersfoort naar de A50 richting Zwolle matige hinder.

Aanleg weefvakken A1 en aanpassing A50

In 2017 werkt Heijmans aan de verbreding van de A1 tussen aansluiting Apeldoorn-Zuid en knooppunt Beekbergen. Op de A1 tussen Apeldoorn - Zuid en knooppunt Beekbergen worden aan beide richtingen weefvakken aangelegd. En in 2017 verbreedt Heijmans ook de A50 van Zwolle naar Arnhem tussen het knooppunt Beekbergen en parkeerplaats De Brink. In de zomerperiode van 2017 maakt Heijmans de aansluiting met de nieuwe verbindingsweg tussen Deventer richting Arnhem en het viaduct over de A50. Deze werkzaamheden gaan gepaard met grote hinder voor het wegverkeer. Meer gedetailleerdere informatie over deze wegwerkzaamheden volgt te zijner tijd. Eind 2017 zijn de werkzaamheden rondom het knooppunt Beekbergen gereed. Meer informatie vindt u verder op de projectpagina Uitbreiding A1 Oost.

Meer nieuws

* Meer nieuws over Uitbreiding A1 Oost