Beantwoording Kamervragen over "Wageningse geurval kan malaria uitroeien"

Minister Schippers (VWS) beantwoordt vragen van het Kamerlid Van Laar (PVDA) over het bericht "Wageningse geurval kan malaria uitroeien".

Download 'Beantwoording Kamervragen over "Wageningse geurval kan malaria uitroeien"'

PDF document | 3 pagina's | 91 kB

Zie het origineel.

Kamerstuk: Kamervragen | 29-09-2016

Verantwoordelijk

* Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport * Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties