Beantwoording Kamervragen over het jaarlijks betalen om te kunnen reageren op sociale huurwoningen

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) biedt de antwoorden aan op de vragen van het Kamerlid Houwers (Houwers) over het jaarlijks betalen om te kunnen reageren op sociale huurwoningen.

Download 'Beantwoording Kamervragen over het jaarlijks betalen om te kunnen reageren op sociale huurwoningen'

PDF document | 3 pagina's | 58 kB

Zie het origineel.

Kamerstuk: Kamervragen | 29-09-2016

Zie ook

* Huurwoning

Verantwoordelijk

* Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties