District Zuid van Rijkswaterstaat Zee en Delta is verhuisd | Rijkswaterstaat

District Zuid van Rijkswaterstaat Zee en Delta is verhuisd

Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 29 september 2016- Laatste update: 29 september 2016 14:25 uur

Rijkswaterstaat district Zuid is sinds 19 september jongstleden verhuisd naar de Kennedylaan 1, 4538 AE Terneuzen. Het district is ingetrokken bij Waterschap Scheldestromen. Het telefoonnummer blijft 088-7974960.

Het district verhuist omdat de grond en het kantoorgebouw recentelijk zijn overgedragen aan de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie, die de Nieuwe Sluis Terneuzen gaat realiseren. Het kantoorgebouw en de gronden vallen binnen het projectgebied.