Beantwoording Kamervragen over bericht 'Nijmegen wil eerste universitaire pabo starten'

Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt vragen van het Kamerlid Rog (CDA) over het bericht dat de Radboud Universiteit Nijmegen een universitaire pabo wil beginnen.

Download 'Beantwoording Kamervragen over bericht 'Nijmegen wil eerste universitaire pabo starten''

PDF document | 3 pagina's | 161 kB

Zie het origineel.

Kamerstuk: Kamervragen | 29-09-2016

Zie ook

* Hoger onderwijs * Werken in het onderwijs

Verantwoordelijk

* Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap