Planning van de kadeverlaging | Rijkswaterstaat

Planning van de kadeverlaging

Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 29 september 2016- Laatste update: 29 september 2016 13:48 uur

De Kadeverlaging Scherpekamp is een maatregel die niet van een op de andere dag is uitgevoerd. Daar gaat een lange procedure van besluiten en vergunningaanvragen aan vooraf.

In oktober voert Rijkswaterstaat nog enkele veldonderzoeken uit en worden de hoofdvergunningen aangevraagd. Naar verwachting ligt vanaf medio december het ontwerpprojectplan met de bijbehorende ontwerpvergunningen 6 weken ter inzage en kan iedereen een zienswijze daarop indienen. Wat de exacte datum van de terinzagelegging is, kunt u lezen in de volgende nieuwsbrief.

Definitief

Begin 2017 volgt het definitieve besluit voor de kadeverlaging Scherpekamp. In dat besluit wordt rekening gehouden met de zienswijzen die zijn ingediend op het ontwerpbesluit. Ook dit besluit ligt 6 weken ter inzage.

Afronding

In juni is de aannemer bekend, waarna in juli of augustus de uitvoering van start kan gaan. Begin oktober, voor het hoogwaterseizoen begint, is de kade verlaagd en weer verstevigd en is de doelstelling van hoogwaterveiligheid dus bereikt. Het afwerken, opruimen en herstellen zal daarna snel worden afgerond. Dat betekent dat het gras wordt ingezaaid, een nieuwe afrastering wordt geplaatst en de tijdelijke werkstroken worden weggehaald.

Nieuws

* Meer nieuws over Pannerdensch Kanaal: kadeverlaging Scherpekamp