Nota naar aanleiding van het verslag inzake wijziging van de Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek

Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek. Dit in verband met de invoering van een nieuwe organisatiestructuur.

Download 'Nota naar aanleiding van het verslag inzake wijziging van de Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek'

PDF document | 5 pagina's | 81 kB

Zie het origineel.

Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 29-09-2016

Dit document is een bijlage bij

* Aanbiedingbrief bij nota naar aanleiding van het verslag inzake voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek

Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt de Tweede Kamer een nota naar aanleiding van het verslag over voorstel van wet tot...

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-09-2016

Zie ook

* Wetenschap

Verantwoordelijk

* Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap