Zwolle wint gemeentelijke Landschapsprijs Overijssel 2016


Zwolle wint gemeentelijke Landschapsprijs Overijssel 2016

30 september 2016
Landschap Overijssel reikt jaarlijks de Landschapsprijs uit aan een gemeente die zich op een bijzondere wijze inzet voor behoud, beheer en ontwikkeling van het landschap. Wethouder Filip van As nam de prijs donderdag in ontvangst tijdens de netwerkbijeenkomst die Landschap Overijssel ieder
jaar organiseert voor bestuurders en ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor het landschap in hun gemeente.

uitreiking landschapsprijs Overijssel 2016Naast Zwolle waren de gemeente Twenterand en de gemeenten Tubbergen en Dinkelland, gezamenlijk als Noaberkracht, kanshebbers. Met het uitreiken van de prijs wil Landschap Overijssel gemeenten stimuleren om zich extra in te zetten voor de kwaliteit
van het landschap. Want een evenwichtig landschap is van waarde voor iedereen, om in te wonen, werken en recreeren.

Landschap in de gemeente Zwolle

Namens juryvoorzitter Martin Knol reikte Jacob van Olst, directeur van Landschap Overijssel, de prijs uit. Volgens de jury heeft de gemeente Zwolle haar ambitie voor het landschap stevig in diverse plannen verankerd. Samen met haar kundige ambtenaren Rienko Baarslag en de twee ecologen Maarten
Kaales en Lieuwe Dijkstra is er binnen de gemeente veel aandacht voor het landschap en ecologie. De gemeente wil stimuleren dat bewoners en lokale partijen zelf initiatieven nemen om hun landschap te versterken. Ze doet er dan ook veel aan om mensen te enthousiasmeren en om ze vervolgens te
ondersteunen bij de uitvoering van het initiatief. Bijvoorbeeld binnen het Overijsselse project de Groene Loper, een netwerk van groene initiatieven die met en van elkaar leren, waarvan in Zwolle de grootste van Overijssel is uitgerold.

Wethouder Filip van As ziet de prijs vooral als een waardering voor de goede samenwerking van de gemeente met al die Zwollenaren en organisaties die hart hebben voor het groen in en om de stad.