opgedoken brieven van mata hari naar fries museum

persbericht

leeuwarden, 30 september 2016

opgedoken brieven van mata hari naar fries museum

De nog niet eerder gepubliceerde brieven van Mata Hari die gisteren verschenen in een uitgave van het Fries historisch en letterkundig centrum Tresoar komen naar het Fries Museum. Het museum ontvangt de opgedoken brieven in bruikleen voor de grote tentoonstelling over het leven van Margaretha Geertruida Zelle, zoals Mata Hari echt heette, in 2017. Het is dan precies honderd jaar geleden dat de Friezin door het Franse leger werd gefusilleerd op verdenking van spionage. De brieven geven een beeld van de vrouw achter de mysterieuze danseres Mata Hari. De tentoonstelling is van 14 oktober 2017 tot en met 2 april 2018 te zien in het Fries Museum in Leeuwarden.

De 48 brieven van en over Mata Hari zijn gisteren door Tresoar gepubliceerd in het boek Denk niet dat ik slecht ben. Margaretha Zelle vóór Mata Hari. Tresoar kreeg de brieven, samen met 14 nooit eerder gepubliceerde foto’s, van de nabestaanden van Rudolf MacLeod. Nadat haar huwelijk met deze officier in 1902 strandt, trekt de berooide Zelle naar Parijs. Een aantal van deze opgedoken brieven verstuurt zij vanuit de Franse hoofdstad naar haar schoonfamilie. Ze geeft daarin aan een keurig bestaan op te willen bouwen met haar dochter. Verder schrijft ze dat als ze haar dochter niet terug kan krijgen, ze zal kiezen voor het schitterende leven dat haar wordt voorgehouden.

Mediahype

Later verandert Zelle haar naam in Mata Hari en maakt ze furore met haar exotische dansen. Op haar 29ste is ze een regelrechte mediahype. De internationale kranten raken niet over haar uitgeschreven. Tien succesvolle jaren lang staat de naam Mata Hari voor opwindend, exotisch en sensueel. Maar haar talloze affaires met mannen in uniform maken haar verdacht in de ogen van de geheime diensten. Mata Hari sterft tijdens de Eerste Wereldoorlog voor een Frans vuurpeloton in de bossen bij Parijs. In 2017 is het precies 100 jaar geleden dat Mata Hari werd geëxecuteerd en maakt het Fries Museum een grote tentoonstelling over Mata Hari. Dan wordt ook het gerechtsdossier van Mata Hari openbaar gemaakt. Wie weet wordt dan eindelijk bekend of Margaretha Zelle daadwerkelijk een dubbelspionne was. De tentoonstelling is onderdeel van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018. Het Fries Museum wordt mede gefinancierd door de Ir. Abe Bonnema Stichting, de Provincie Fryslân, het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, EZ/Kompas en de BankGiro Loterij.