Gesol Zorgverzekeringskantoor met vervoer overledenen Caribisch Nld


Familie op St. Eustatius komt in actie

ST. EUSTATIUS, Caribisch Nederland, 20160930 -- Het Zorgverzekeringskantoor (ZVK) is in Caribisch Nederland (de eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba) verantwoordelijk voor het terugvervoer van lichamen van patiënten die in Columbia of elders in een ziekenhuis zijn overleden. Hoewel dit vervoer op regelmatige basis plaatsvindt, gaat het vaak ernstig mis wat leidt tot spanningen en stress bij toch al in rouw en verdriet gedompelde familieleden. De familie Cuvalay op St. Eustatius pikt het niet langer en roept het Zorgverzekeringskantoor (vallend onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) ter verantwoording.

Van Curaçao naar St. Maarten: vertraging en slechte communicatie
Op 4 september overleed na een verblijf van enkele weken in het ziekenhuis Pablo Tobón Uribe in Medellin, Colombia de heer Raymond Stanley Cuvalay, 59-jarige echtgenoot van Arlene Cuvalay-Halbert. Het vervoer van zijn lichaam van Curaçao naar St. Maarten werd allereerst vertraagd in Curaçao omdat zogezegd de juiste papieren ontbraken. Voor de familie is dit onbegrijpelijk omdat het vervoer van Colombia naar Curaçao met dezelfde papieren probleemloos was verlopen. Over de vertraging werd slechts per e-mail gecorrespondeerd. De familie blijft lang in vertwijfeling of de geplande datum voor de ceremonie wel doorgang kan vinden.

Van St. Maarten naar St. Eustatius: mensonterend handelen
Daarna bleef op St. Maarten de kist met het lichaam urenlang in de brandende zon staan. De oorspronkelijke vlucht van St. Maarten naar St. Eustatius werd door vliegmaatschappij WINAIR geannuleerd en opnieuw ingepland voor anderhalf uur later. Verzuimd werd echter de familie, die zich om 10.00 uur had verzameld op het vliegveld van St. Eustatius, op de hoogte te stellen. De oplopende temperatuur in de kist veroorzaakte een voortijdige decompositie van het lichaam dat naar Caribische traditie met open deksel een uur later al moest zijn opgebaard voor de publieke ceremonie. Eenmaal op St. Eustatius kwam bij het openen van de deksel een ondraaglijke geur uit de kist en ruim een uur lang waren familieleden bezig met het deppen van uit het lichaam lopend vocht. De kleur van de huid was van donkerbruin naar bijna zwart gekleurd. Een traumatische ervaring voor de familie.

[Lijkkist zoals die uren in de brandende zon heeft gestaan op het vliegveld op St. Maarten [foto is rechtenvrij]. ]

Lijkkist zoals die uren in de brandende zon heeft gestaan op het vliegveld op St. Maarten [foto is rechtenvrij].

Medische uitzendingen naar Colombia
Raymond Cuvalay was uitgezonden naar Colombia voor zeer specialistische medische zorg bij zijn ziekte. Medische uitzending is de gebruikelijk procedure voor inwoners van de drie eilanden. Het Zorgverzekeringskantoor (ZVK) regelt deze medische uitzendingen en in het geval van overlijden coördineert zij het terugvervoer van de overledene naar de familie op het eiland van herkomst.

Ministerie VWS verantwoordelijk voor de zorg in Caribisch Nederland
ZVK draagt in zijn algemeenheid zorg voor de uitvoering van de zorgverzekering ten behoeve van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op de eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba. De zorgverzekering is een uniforme verzekering voor alle inwoners. Het is tevens de enige verzekering, keuze voor een andere is er niet. Hoewel de afgelopen jaren het nodige is verbeterd, zijn er nog steeds veel klachten over het ZVK. Zo ook met het terugvervoer van overleden dierbaren.

Klachtenbrief naar betrokken partijen
De familie Cuvalay heeft besloten om in actie te komen en een formele klacht neer te leggen bij het ZVK en vliegmaatschappij WINAIR. De beschreven gebeurtenissen heeft zij als schokkend en zeer pijnlijk ervaren. De familie heeft veel steunbetuigingen ontvangen van families die soortgelijke ervaringen hebben gehad.

Zij roept daarom ZVK op om haar verantwoordelijkheid te nemen en procedures op te stellen voor de gecontracteerde partijen die het vervoer verzorgen en te zorgen dat die procedures nageleefd worden. De familie Cuvalay hoopt dat de gebeurtenissen rondom het overlijden van hun geliefde man, broer, zwager en oom aanleiding zal zijn om voor nu en altijd te voorkomen dat andere families hetzelfde moeten meemaken. Er mag niet op dergelijke inhumane en respectloze wijze met menselijke resten worden omgegaan: "dit mag niemand meer meemaken".

ZVK heeft tot op heden niet gereageerd.