Zie ook Nieuwsbank Crowdfunding: http://www.opennieuwsbank.nl/cf/2012/10/14/J001.htm

Begroting 2016 van gemeente Utrecht zwaar misleidend


Gemeentebestuur van Utrecht verzwijgt tekort over 2017 van 38,1 miljoen euro

UTRECHT, 20161020 -- In de Begroting 2017 presenteert het gemeentebestuur van Utrecht een saldo van begrote opbrengsten en kosten van 0 euro. Onderzoek van de begroting leert dat de begroting in werkelijkheid een nadelig saldo heeft van 38,1 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 38,1 miljoen euro. Ook de jaarrekeningen van de gemeente van voorgaande jaren waren misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekeningen over de periode 2008-2015 een voordelig saldo van 403 miljoen euro. In werkelijkheid leed de gemeente in deze periode een verlies van 141 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 544 miljoen euro.

Uit het begrotingsboekwerk is ook af te leiden dat het gemeentebestuur over 2016 een nadelig saldo verwacht van 58,8 miljoen euro. Met de vaststelling van de begroting 2017 zullen dus de verliezen over de periode 2008-2017 oplopen naar 238 miljoen euro. De schulden zullen navenant stijgen en daarmee ook de rentelasten.
 
Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. L.W.Verhoef. Leo Verhoef doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies.
 
Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan de gemeenteraad van Utrecht is te vinden op www.leoverhoef.nl
en meer in het bijzonder in het op de website opgenomen "Dossier: gemeente Utrecht"
 
Meer informatie over de door registeraccountant drs. L.W.Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij gemeenten en provincies en de bevestiging van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door het (vm) NIVRA, de Raad van Tucht voor Accountants, de Rekenkamer Amsterdam, de Rekenkamer Rotterdam en anderen is eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl