Duurder eten goede prikkel in strijd tegen voedselverspilling


Opinieonderzoek: kwart Nederlanders verspilt vrijwel niets meer als voedsel 2x duurder is

20 oktober 2016

Als ons eten twee keer zo duur zou zijn als nu, verwacht 24% van de Nederlanders vrijwel niets meer weg te gooien. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerd onderzoek van Natuur & Milieu en de Rabobank, uitgevoerd door Motivaction. Aanleiding is de start van een voedselverspillingscampagne van
Natuur & Milieu en de Rabobank vandaag bij De Verspillingsfabriek.

`Op basis van deze cijfers kunnen we concluderen dat duurder voedsel een goede prikkel is om veel minder te verspillen,' aldus Talitha Koek, woordvoerder bij Natuur & Milieu. `Het eten in Nederland is relatief goedkoop in vergelijking met de ons omringende landen. Daarom pleiten we voor een
`echte prijs' voor voedsel waarin de milieukosten ook worden meegerekend en de boer een goede prijs krijgt. Met als voordeel dat er ook nog minder wordt weggegooid.'

2,5 miljard euro verspild

Nederlandse consumenten gooien jaarlijks voor 2,5 miljard euro aan eetbaar voedsel weg. Per persoon is dit 150 euro (bron: Milieu Centraal). In totaal gooien we in Nederland 800 miljoen kilo voedsel weg en verspillen we daarmee drie megaton CO2. Zonder verspilling thuis zou de uitstoot per
Nederlandse consument met 1,5% afnemen. Dit staat gelijk aan de uitstoot van ruim een miljoen auto's.

Voedsel: 11% inkomen, verwachting is hoger

Nederlanders geven gemiddeld zo'n 11% van hun netto inkomen uit aan eten, blijkt uit onderzoek (Bron: Voedingscentrum). Meer dan de helft van de ondervraagden denkt echter dat dit percentage twee keer zo veel of hoger is. Veel ondervraagden denken 20 tot 30% van hun inkomen aan voedsel uit te
geven. `Ook op basis hiervan is er ruimte om de prijs van voedsel te verhogen. We bungelen wereldwijd onderaan wat betreft het percentage van ons inkomen dat naar voedsel gaat,' aldus Koek.

Kleinere verpakkingen

Belangrijkste redenen dat voedsel wordt weggegooid zijn, dat het eten niet meer goed ruikt/ smaakt/ eruit ziet (54%), de houdbaarheidsdatum is verlopen (34%) en er teveel is bereid (26%). Oplossingen die het meest worden genoemd om voedselverspilling tegen te gaan zijn: kleinere verpakkingen
(43%), boodschappenlijstjes gebruiken (33%) en informatie over de houdbaarheid van producten (24%).

"De Rabobank kan als organisatie zelf bescheiden bijdragen aan het verminderen van voedselverspilling. We kunnen als wereldwijde Food&Agri-bank wel echt impact maken, door financiering van oplossingen in de gehele F&A-keten. En bovendien door samen te werken met duurzame koplopers zoals De
Verspillingsfabriek en met maatschappelijke partners,' zegt Bas Rueter, directeur Duurzaamheid Rabobank over de samenwerking. De Verspillingsfabriek maakt soep van voedselresten.

Over het onderzoek

Het onderzoek is in opdracht van Natuur & Milieu en de Rabobank uitgevoerd door Motivaction onder een representatieve steekproef van 801 Nederlanders tussen 16 en 75 jaar. De steekproef is representatief voor opleiding, leeftijd, geslacht, regio en waardeorientatie. Motivaction is een
onafhankelijk onderzoeksbureau, lid van de MOA en maakt deel uit van de Research Keurmerkgroep.

Contactgegevens:
Natuur en Milieu
Jolanda van Zwieten, 06 46843537, email: (j.vanzwieten@natuurenmilieu.nl)

Opinieonderzoek: Voedselverspilling

IFrame