Meer dan 40.000 kg illegaal vuurwerk voor Nederlandse markt ondersch..


20 oktober 2016 - Functioneel Parket

Op verzoek van het Functioneel Parket hebben de Duitse autoriteiten dinsdag een doorzoeking verricht in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar de handel in zeer gevaarlijk illegaal vuurwerk. Er werd gezocht in drie voormalige bunkers in de omgeving van Kleve, Duitsland.
Tegelijkertijd werden er door de Nederlandse politie, onder leiding van de milieurecherche Amsterdam, doorzoekingen verricht in een viertal woningen in Nieuwegein, Vianen, Arcen en Well en in een opslagloods in Hei- en Boeicop.

In nauwe samenwerking met de Duitse autoriteiten is er in totaal ongeveer 40.000 kg illegaal vuurwerk in voormalig bunkers aangetroffen waaronder: 4400 Cobra's (Cobra 6 en Cobra 8), Flowerbeds, 5900 Shells (mortierbommen) en Chinese rollen. In een opslagloods in Hei- en Boeicop is nog eens
circa 2500 kilo illegaal vuurwerk aangetroffen. Er zijn drie aanhoudingen verricht, een in Nieuwegein en twee in Arcen. De verdachten zijn de vermoedelijke verkopers en lijken een belangrijke functie te hebben in de handel in illegaal vuurwerk in Nederland.

Aanleiding onderzoek

Naar aanleiding van eerdere onderzoeken naar illegaal vuurwerk rees het vermoeden dat er illegaal vuurwerk dat bestemd was voor particulieren, zou zijn opgeslagen in bunkers in de omgeving van Kleve, Duitsland. Een lokaal restaurant, net over de grens in Nederland, was vermoedelijk de
ontmoetingslocatie voor afnemers en verkopers. De modus operandi lijkt te zijn dat een verkoper de bus of auto van een afnemer meeneemt van het restaurant naar een van de bunkers in Duitsland om vervolgens dit voertuig, beladen met illegaal vuurwerk, weer bij de afnemer af te leveren waarna
deze het verder Nederland in brengt.

Het vuurwerk is op verzoek van het Functioneel Parket in Duitsland in beslag genomen en zal in Duitsland worden vernietigd.

Naast illegaal vuurwerk werden ook illegale sigaretten aangetroffen. Deze zijn overgedragen aan de Duitse Douanerecherche.

Gevaar van illegaal vuurwerk
Illegaal vuurwerk is, in handen van particulieren, levensgevaarlijk en heeft vaker geleid tot ernstige brandschade en vele ongelukken met slachtoffers die ledematen zijn verloren en oog- of gehoorschade hebben opgelopen, waaronder jonge kinderen. Het vervoer van het vuurwerk over de weg en de
opslag ervan in woningen creeert bovendien grote veiligheidsrisico's voor anderen.

Illegaal vuurwerk is nog steeds een groot veiligheidsprobleem. De inspanningen van de politie, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT) en het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie om de handel in illegaal vuurwerk te bestrijden worden daarom onverminderd voortgezet.

Niet alleen het verkopen van illegaal vuurwerk is strafbaar, ook particulieren die (online) illegaal vuurwerk kopen zijn strafbaar. Op de handel maar ook op het bezit ervan staat een maximale gevangenisstraf van 6 jaar.

Hoe doe ik melding van illegaal vuurwerk?

Illegaal vuurwerk levert gevaar op voor u en uw omgeving. Weet of vermoedt u dat er ergens illegaal vuurwerk is opgeslagen of wordt verhandeld?

* Meld dit bij de politie 0900-8844.
* Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000

Deel dit op

*