Pon's Automobielhandel betaalt wegens omkoping transactie van 12 mil..


20 oktober 2016 - Landelijk Parket

Het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM) heeft de omkopingszaak tegen Pon's Automobielhandel (PAH) afgerond met een transactie van 12 miljoen euro. Het bedrijf voorkomt daarmee verdere strafvervolging vanwege omkoping van politie- en defensieambtenaren die betrokken waren bij het
wagenparkbeheer of de aanbesteding van dienstauto's in de periode 2001- 2011. De omkoping bestond uit het verlenen van ongeoorloofde giften aan ambtenaren.

Het onderzoek door de Rijksrecherche heeft naar het oordeel van het OM aan het licht gebracht dat een achttal werknemers namens PAH in het verleden betrokken was bij het opzettelijk verstrekken van giften aan ambtenaren vanwege hun functie en positie. Het ging daarbij om het goedkoop leasen en
huren van auto's, korting op onderhoud en winterbanden en (verre) buitenlandse reizen. Op de lijst van verwijten staan het goedkoop leasen van een Audi A5 en de verkoop van een Audi A6 aan ambtenaren, wat hen een voordeel van duizenden euro's opleverde. Een ambtenaar nam op kosten van PAH deel
aan clientenreizen naar onder andere Griekenland, Finland, Rusland en IJsland. Tussen 2001 en 2005 werd een ambtenaar ook geheel verzorgde, meerdaagse clientencruises over de Middellandse Zee aangeboden. Het totaal van de giften over tien jaar aan de ambtenaren overschreed de 100.000 euro.

De ambtenaren onderhielden nauwe banden met de automobielsector en waren betrokken bij wagenparkbeheer of de aanbesteding van dienstvoertuigen.

Medewerking

Het OM ziet de transactie met PAH als een passende afdoening van de strafzaak. De huidige directie - ten aanzien van wie het onderzoek niet heeft opgeleverd dat zij betrokken is geweest bij strafbare feiten - heeft volledig afstand genomen van de verweten gedragingen. PAH heeft in dit verband
een compleet nieuwe compliance-structuur in het leven geroepen en heeft ook arbeidsrechtelijke maatregelen genomen in de richting van de direct verantwoordelijken. Alle als verdachte aangemerkte personen hebben het bedrijf inmiddels verlaten.

Verder werkte PAH volledig mee aan het strafrechtelijk onderzoek en de berekening van het wederrechtelijk verkregen voordeel. Zo zijn door PAH op vrijwillige basis diverse documenten verstrekt die van belang zijn geweest voor het onderzoek naar de gepleegde strafbare feiten, ook van andere
betrokken (rechts)personen. Het wederrechtelijk verkregen voordeel is vastgesteld op 6 miljoen euro. Verhoogd met eenzelfde bedrag aan boete komt de transactie op 12 miljoen euro.

De transactie met PAH maakt deel uit van een grootschalig onderzoek naar omkoping bij het wagenparkbeheer of de aanbesteding van dienstauto's voor de politie en defensie. Bij de automobielbedrijven, waaronder ook Peugeot en Renault, waren directieleden en accountmanagers betrokken bij de
giften voor de ambtenaren.

De Rijksrecherche begon in maart 2012 dit onderzoek, dat heeft geleid tot een strafdossier tegen politie- en defensieambtenaren en een aantal autobedrijven. In totaal gaat het om 37 verdachten. Tegen het einde van het onderzoek kwamen nog eens drie nieuwe verdachten bij de politie en vier bij
Defensie in beeld.

De vervolgingsbeslissingen over de zaken tegen de andere bedrijven en de betrokken medewerkers zijn aanstaande. Vorig jaar maakte het OM bekend dat twee politieambtenaren en vier ambtenaren van Defensie strafrechtelijk worden vervolgd wegens corruptie.

Deel dit op

*