Jaarlijkse CIEP NOGEPA Gasdag


18-10-2016

De Russische energiedeskundige Tatiana Mitrova, hoofd Oil & Gas van het Energy Research Institute in Moskou en verbonden aan de Oxford Universiteit, schilderde de Russische visie op de Europese energiesector. Ze stelde dat de Europese Unie de komende decennia voor zijn gasvoorziening
grotendeels afhankelijk blijft van Rusland, vanwege de inkomsten en beschikbare overcapaciteit. Pogingen van Brusselse beleidsmakers om dat te veranderen, zijn volgens haar verspilde moeite. Anne Braaksma van GasTerra presenteerde een studie, verricht in het kader van de Brusselse
gasassociatie Eurogas, waaruit blijkt dat de vraag naar aardgas in Europa de komende jaren onverminderd hoog blijft en dat gas ook op de langere termijn door vergroening (inzet van diverse vormen van duuurzaam geproduceerd gas), relevant kan blijven. Bijzonder kenmerk van deze studie was dat
deze werd uitgevoerd met hetzelfde model waarop ook de Europese Commissie haar projecties baseert. Dit maakt de communicatie over en samenwerking met de Europese Commissie uiteraard makkelijker. De gassector kan hiermee haar visie delen, beleidsaannames gefundeerd ter discussie stellen en
nieuwe mogelijkheden ontdekken, zoals de genoemde verduurzaming van gas.

Flip van Koten (Strategisch directeur GasTerra)

In de middag belichtte Flip van Koten, directeur strategie van GasTerra, de kansen in de Nederlandse energiesector te belichten. Uit een recente studie van consultant Berenschot blijkt dat er vernieuwende opties zijn om het groengaspotentieel te vergroten. CCS blijft een technologie die nodig
is en ook betaalbaarder wordt. Beide aspecten zijn voor de sector van belang om gas op de lange termijn een significante rol te laten spelen in een CO[2]-arme toekomst.

Duidelijk was dat deze editie een verschuiving liet zien ten opzichte van vorige jaren: de gassector staat weliswaar onder druk, maar samenwerking zoeken met partijen buiten de sector biedt nieuwe mogelijkheden.Ga voor meer informatie over de gasdag naar: www.clingendaelenergy.com/events/event/ciepnogepa-gas-day

* Deel deze pagina:
*

*

*

*

*Meer nieuws

* 18-10-2016 Gaswinningsbesluit Groningen: een werkbaar compromis
* 14-10-2016 Ceo Gertjan Lankhorst verruilt GasTerra voor VEMW
* 12-10-2016 GasTerra vergroot kennis van energie
* 12-10-2016 Trots op Prof. Ben Feringa Nobelprijs Scheikunde 2016
* 11-10-2016 Met biobrandstoffen vol gas een doodlopende weg in