Zonder groen gas geen betaalbare duurzame energievoorziening


18-10-2016

Nederland moet in 2020 14% van haar energievoorziening duurzaam opwekken. De focus ligt daarbij op duurzame elektriciteit; groen gas lijkt niet mee te doen. Is dit terecht of is er wel degelijk een belangrijke rol weggelegd voor groen gas?

In 2020 moeten alle Europese lidstaten een deel van hun energievoorziening duurzaam opwekken. Voor Nederland is dit percentage vastgesteld op 14%. We zullen om dit doel te bereiken alle zeilen moeten bijzetten, want in 2015 haalden we een percentage van slechts 5,8%. De focus ligt daarbij met
name op duurzame elektriciteit; groen gas lijkt niet mee te doen. Is dit terecht of is er wel degelijk een belangrijke rol weggelegd voor groen gas? Voor Roland van der Laan en Gert-Jan Klaren, groengasspecialisten bij GasTerra, is dit geen vraag. Zonder groen gas gaat het niet.

Om de energiehuishouding in de gebouwde omgeving te vergroenen, zetten we in Nederland vol in op `all-electric'-technologieen zoals zonnepanelen en elektrische warmtepompen. De initiele investeringskosten hiervoor, voornamelijk in de warmtepomp en het elektriciteitsnet, zijn echter zeer hoog
om aan de piekvraag aan warmte in de winter te kunnen voldoen. Een goedkoper -duurzaam- alternatief is de hybride warmtepomp, een combinatie van pomp en cv-ketel, waarbij de warmte voor een groot deel van het jaar wordt geleverd door de warmtepomp en tijdens de koude maanden door een cv-ketel.
Als daarbij op groen gas wordt gestookt, geniet een huishouden toch het hele jaar van duurzame warmte. De kosten van een hybride warmtepomp in combinatie met een gasaansluiting zijn veel lager dan de all-electric-variant. In bestaande bouw is de gasaansluiting al aanwezig, zodat het
kostenplaatje hier nog een stuk gunstiger uitvalt.

Speelt in de gebouwde omgeving het kostenaspect vooral een belangrijke rol, voor de industrie is het vanuit een technisch oogpunt erg moeilijk om de warmtevraag te verduurzamen. Vooral de vraag naar hoge temperaturen zorgt voor een probleem, doordat deze niet door een elektrische warmtepomp
gerealiseerd kan worden. De enige reele optie voor de industrie is en blijft derhalve het verbranden van fossiele brandstoffen of biomassa. Groen gas heeft dezelfde eigenschappen als aardgas en kan prima als duurzaam alternatief van aardgas worden ingezet.

Roland van der Laan en Gert-Jan Klaren
Roland van der Laan en Gert-Jan Klaren

Maar kunnen we voldoende groen gas produceren om deze rollen te vervullen? De huidige groengasproductie is ongeveer 100 mln. m^3 per jaar[1], terwijl we uit Nederlandse bronnen (GFT, mest, enzovoort) enkele miljarden m^3 per jaar zouden kunnen produceren. Als we dit voor elkaar willen krijgen,
moeten we flink inzetten op de benutting van de biomassastromen en de bijbehorende logistiek. Biomassastromen die een groot potentieel vertegenwoordigen zijn mest en zeewier. Daarnaast kan het potentieel van houtsoortige biomassa worden benut als de vergassingstechnologie op grote schaal
ingezet kan worden.

Het huidige aanbod aan groen gas lijkt niet voldoende om de warmtevraag van de industrie volledig te kunnen verduurzamen, maar wel om een stap in de goede richting te zetten. Het potentieel lijkt echter wel voldoende om in combinatie met een hybride warmtepomp de warmtevraag van de bebouwde
omgeving op een economische manier te kunnen verduurzamen. Het spreekt dus vanzelf dat groen gas voor een betaalbare duurzame energievoorziening kan helpen zorgen. Het zou mooi zijn als beleidsmakers dit ook gaan inzien en de eenzijdige focus op all electric-oplossingen inwisselen voor een
bredere aanpak, die zowel voor het milieu als de portemonnee gunstig uitpakt. Het recente besluit van minister Blok van Wonen en Rijksdienst om de energieprestatievergoeding ook mogelijk te maken voor woningen met een aardgasaansluiting is wat dat betreft een stap in de goede richting.



Auteurs: Roland van der Laan en Gert-Jan Klaren (Accountmanagers groen gas)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] Bron: groengas.nl

* Deel deze pagina:
*

*

*

*

*



Meer nieuws

* 18-10-2016 Jaarlijkse CIEP NOGEPA Gasdag
* 18-10-2016 Gaswinningsbesluit Groningen: een werkbaar compromis
* 14-10-2016 Ceo Gertjan Lankhorst verruilt GasTerra voor VEMW
* 12-10-2016 GasTerra vergroot kennis van energie
* 12-10-2016 Trots op Prof. Ben Feringa Nobelprijs Scheikunde 2016