Afschaffen standaard huisbezoek gaat niet ten koste van kwaliteit sc..


Afschaffen standaard huisbezoek gaat niet ten koste van kwaliteit screening

Laatste update:
20-10-2016 | 16:59

Nederland - Dat het huisbezoek sinds kort geen standaard onderdeel meer vormt van de screening van nieuwe medewerkers doet niets af aan de kwaliteit van het onderzoek. De beleidswijziging past in de modernisering van het screeningproces, waarbij wordt gekeken naar andere manieren om iemands
priveleven in beeld te brengen en waarbij meer rekening wordt gehouden met iemands persoonlijke levenssfeer.

Politie-embleem Politie-embleem

Dat zegt hoofd Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) Nathalie Smeets in reactie op berichtgeving over dit onderwerp in meerdere media. Zij melden dat capaciteitsproblemen bij de screeningmedewerkers hebben geleid tot afschaffing van het huisbezoek. Door die maatregel zou de screening
minder uitgebreid zijn met alle risico's van dien.Meerwaarde

Het afschaffen van het standaard huisbezoek past in de modernisering van het screeningproces, die twee jaar geleden is ingezet. Smeets: `We hebben toen al direct gekeken naar de meerwaarde van het huisbezoek. Die bleek minimaal. Omdat de reorganisatie en de hogere instroom van nieuwe
medewerkers zorgen voor extra druk op de screeningmedewerkers, is vorig jaar besloten niet meer standaard een huisbezoek af te leggen.`

Gesprek met kandidaat

Volgens Smeets leidt de maatregel niet tot een minder uitgebreid screeningproces: `Het gesprek met de kandidaat staat centraal en dat vindt nog altijd plaats. Alleen niet meer standaard bij iemand thuis. Bovendien, als uit vooronderzoek blijkt dat een huisbezoek wenselijk is, gebeurt dat nog
steeds.`

Open bronnen

Daarnaast zijn er nieuwe, alternatieve manieren om een beeld te vormen van iemands levensstijl en privecontacten, zegt Smeets. Ze doelt daarmee onder meer op het slimmer gebruik van digitale open bronnen zoals Facebook, Twitter en Instagram. `We ontwikkelen nu een werkwijze, zodat
screeningmedewerkers in alle eenheden straks eenduidig gebruik maken van de mogelijkheden.`

Risico's reduceren

Smeets benadrukt dat screening slechts een van de maatregelen is om risico's te reduceren. `Als je kijkt naar de huidige incidenten betreft het allemaal medewerkers die allemaal een screening met huisbezoek hebben gehad. Kortom, met een screening alleen ben je er niet. Om risico's zoveel
mogelijk uit te sluiten dient de organisatie op meerdere vlakken te investeren. In medewerkers, leidinggevenden en techniek.`